نمایش اطلاعات مطلب معرفي گونه درختچه اي زرد كيش (Cionura erecta) در مناطق جنگلي نيمه خشك زاگرس

  • سال انتشار: 1393
  • تعداد فایلها: 1
  • 2639 بار مشاهده توضیحات
  • 0 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

خلاصه
دخالت انسان در چرخه زندگي درختان جنگلي و بكارگيري شيوه هاي نادرست، جنگل ها را با خطر جدي مواجه ساخته است. از اين رو حفظ و حراست جنگل ها و ايجاد جنگل هاي جديد در قالب جنگلكاري هاي وسيع حتي در مناطق شيبدار و مناطقي كه در معرض فرسايش شديد قرار دارند امري اجتناب ناپذير به نظر مي رسد. در اين راستا به معرفي درختچه زردكيش (Cionura erecta) به عنوان يك گونه ارزشمند در اكوسيستم نيمه خشك زاگرس در استان چهارمحال و بختياري و شناسايي رويشگاه هاي موجود پرداخته شد. بدين منظور پس از جنگل گردشي و بررسي مقدماتي، محدوده آن در روي نقشه توپوگرافي تعيين و بصورت تصادفي سيستماتيك 35 پلات 1000 متر مربعي در دو منطقه دورك اناري و چهار طاق پياده شد. نتايج نشان مي دهد كه عوامل فيزيوگرافي بويژه جهت جغرافيايي در پراكنش و استقرار اين گونه موثر مي باشد، بطوري كه پراكنش اين گونه در دامنه هاي جنوب غربي و غربي بيشتر و شرايط فيزيوگرافي منطقه چهارطاق در استقرار اين گونه مناسبتر مي باشد.

واژه هاي كليدي: زرد كيش، چهارمحال و بختياري، پراكنش، جهت جغرافيايي
1فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.

عنوان فایل فرمت تعداد صفحات حجم فایل قابلیت چاپ فشرده اعتبار تعداد دریافت
دریافت فایل word سمینار درس جنگلشناسی دوره کارشناسی ارشد با عنوان معرفی گونه درختچه ای زرد کیش (Cionura erecta) در مناطق جنگلی نیمه خشک زاگرس WORD 17 1.14 مگابایت دارد خیر 1 0