نمایش اطلاعات مطلب خانه هنرمندان ايران

  • سال انتشار: 1393
  • تعداد فایلها: 1
  • 4248 بار مشاهده توضیحات
  • 16 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

مقدمه:
ديدگاه رايج در صنعت ساختمان سازي كشور طراحي، ساخت، تحويل و بهره برداري است و رابطه طراح و سازنده پس از ساخت و مشاهده نتايج عملكرد آن پس از بهره برداري قطع ميشود؛ در حالي كه ساختمان به عنوان نظامي پويا همواره تحت تأثير تغييرات محيط دروني و بيروني قرار گرفته و نياز مجدد به طراحي و تغييرات دارد، از طرفي پس از انجام آزمايشات است كه نقايصمحصول مشخص شده و كيفيت كنترل ميشود . براساس اين ضرورت، تحقيق حاضر سعي در اراية روشي منطقي در ارزيابي ساختمان دارد تا ضمن شناخت وضع موجود، بازخوردها جهت اصلاح نواقص، شناسايي و از نتايج در طراحي و ساخت ساختمان هاي آتي بهره برداري شود.
يك اثر معماري تا زماني كه زندگي در آن جاري است و مورد بهره برداري قرار مي گيرد در حال شكل گرفتن است ، و در رابطه ي متقابل خود با نيازهاي كاربرانش دست خوش تغييرات مي گردد.يكي از روش هايي كه به بهبود شرايط موجود در بناهاي معماري پس از بهره برداري كمك مي كند و آن را به وضعيت مطلوب از ديد كاربران نزديك مي سازد ارزيابي پس از سكونت است.
فضاهاي فرهنگي به عنوان يكي از زيرساخت ها براي شناساندن ويژگي هاي فرهنگي و برقراري ارتباط با ساير فرهنگ ها به شمار مي روند. اين فضاها براي ايفاي نقشي كه بر عهده دارند بايد با طبيعت فعاليتشان سازگاري داشته باشند. بنابراين خصوصيات معماري فضاهاي ياد شده تاثير زيادي بر انجام صحيح فعاليت آنها دارند. ايجاد سازگاري كالبد معماري فضاهاي فرهنگي با خصوصيات و نيازهاي كاربران آنها وظيفه اي است كه بر دوش معماران جامعه نهاده شده است. فضاهاي فرهنگي در جامعه از اهميت بالايي برخوردار مي باشند، بنابراين ارزيابي پس از سكونت اين فضاها نيز در جهت
بهبود شرايط فرهنگي و ايجاد الگويي مناسب فرهنگي در جامعه از اهميت بالايي برخوردار مي باشد.

فهرست مطالب:
سرآغاز
تعاريف عملياتي
ظوابط طراحي و استانداردها
شناخت وضع موجود
مطالعات بستر طرح
تحليل و ارزيابي
پيشنهادات
پرسشنامه
منابع و مآخذ
1فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.

عنوان فایل فرمت تعداد صفحات حجم فایل قابلیت چاپ فشرده اعتبار تعداد دریافت
فایل pdf کامل مطلب تحقیقی خانه هنرمندان ايران مربوط به درس برنامه ریزی کالبدی رشته معماری PDF 130 10.86 مگابایت دارد خیر 2 16