نمایش اطلاعات مطلب روشهاي بهبود حفاري سازندهاي شيلي ايران، بررسي چالشها و راهكارها

  • سال انتشار: 1393
  • تعداد فایلها: 2
  • 3668 بار مشاهده توضیحات
  • 16 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

چكيده
حفاري در مناطق شيلي و مارني همواره به عنوان يكي از مشكلات عمده در بحث توسعه صنعت حفاري مطرح بوده و گذار از اين مشكل با روشها و فناوري هاي خاص در طول سالهاي متمادي مورد چالش و تحقيقات جدي قرار داشته است. در چند دهه ي اخير، بررسي و ارائه راهكارهاي رفع مشكلات حفاري در سازندهاي شيلي موضوع تحقيقات زيادي بوده است. شايد در گذشته بسياري از حفاران عامل تجربه و روشهاي سنتي را در كاهش مشكلات حفاري بكار بسته و تا حدودي موفقيتهاي نسبي در اين امر بدست آورده باشند. اما امروزه با توجه به رشد و رونق فناوريها و تجهيزات خاص توجه به كارشناسي دقيق پيرامون علم شيمي و فرمولاسيون گلهاي حفاري ضعف حفاري را در بسياري از موضوعات به خصوص در رفع مشكلات عديده ي مرتبط با كنترل شيل و پايدار سازي آن مرتفع مي سازد.
در اين پايان نامه روشهاي مختلف مقابله با ناپايداري شيل و مشكلات ناشي از آن در حفاري بررسي شده و تاكيد بيشتر بر مقايسه سيالات حفاري مختلف بازندارنده به خصوص سيالات آب پايه اي جايگزين گل هاي روغن پايه بوده تا شناخت مناسبي از پيشرفتهاي صورت گرفته، موانع پيش رو و توان بالقوه ي رشد و بهينه تر سازي در سيالات آب پايه مناسب گام خوبي براي رفع هر چه بيشتر و بهتر انواع مشكلات حفاري سازند هاي شيلي برداشته شود. با استفاده از روش تنظيم آب فعالي سيال حفاري براي بهره گيري از ساز و كار اسمزي مساعد جهت ناپايداري شيل و فرمولهاي مربوطه، با كمك نرم افزار اكسل برنامه اي تهيه گرديده كه با وارد كردن داده هاي ورودي مورد نياز مي توان خروجي هايي مانند آب، نمك يا نفت مورد نياز بر حسب واحدهاي مخصوص براي افزودن به گل و رسيدن به آب فعالي مد نظر و همچنين اطلاعاتي در رابطه با ميزان يونهاي محتلف در سيال حفاري تشكيل شده به دست آورد.

واژه هاي كليدي: ناپايداري شيل، سيال حفاري بازدازنده، آب فعالي، سيال آب پايه، سازو كار اسمزي
2فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.