نمایش اطلاعات مطلب راكتور هيدروليز حرارتي غير همسو واحد دفع اوره پتروشيمي خراسان

  • سال انتشار: 1393
  • تعداد فایلها: 1
  • 2870 بار مشاهده توضیحات
  • 7 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

مقدمه:
رآكتور شيميايي يا واكنشگاه شيميايي وسيلهاي است كه در آن يك واكنش شيميايي انجام ميشود و طي آن مواد اوليه خام به محصولات تبديل ميشوند.
طراحي و بهرهبرداري از رآكتورهاي شيميايي از جمله مهمترين وظايف متخصصين صنايع شيميايي از جمله مهندسين شيمي است. طراحي رآكتور شيميايي نيازمند شناخت درست از واكنش شيميايي انجام گرفته در رآكتور است و براي اين منظور تسلط بر علومي چون ترموديناميك شيميايي، سينتيك شيميايي و رياضيات ضروري است.
رآكتورهاي شيميايي ميتوانند در ابعاد بزرگ و براي مصارف صنعتي و يا در ابعاد كوچك جهت كاربردهاي آزمايشگاهي و تحقيقاتي ساخته و توليد شوند .همچنين جنبههاي اقتصادي نيز بر طراحي بهينه رآكتور تاثير گذار است. از جمله صرف
هزينه كمتر براي طراحي رآكتور كاراتر و كوچكتر، صرف انرژي كمتر براي توليد محصول بيشتر، رساندن مواد اوليه به بيشترين درصد تبديل و بالا بردن راندمان فرآيند و. ...
در طراحي رآكتورها پارامترهاي زيادي از جمله:زمان اقامت، حجم، دما، فشار، غلظت گونه هاي شيميايي، ضريب انتقال حرارت، سرعت واكنش، و ... دخالت دارند.
رآكتورهاي شيميايي بر اساس نوع واكنش و موارد كاربرد در اشكال مختلف و با جزئيات خاص طراحي ميشوند كه پيچيدگي آنها را زياد ميكند.
اما ميتوان رآكتورها را در چند دسته بزرگ و كلي از جمله رآكتورهاي پيوسته و ناپيوسته، رآكتورها سيال بستر و يا ثابت بستر، رآكتورهاي لولهاي و مخزني و يا رآكتورهاي همگن و ناهمگن، طبقه بندي كرد .رفتار رآكتورها معمولاً با معادلاتي
موسوم به معادله رآكتور مطرح ميشود كه براي گونههاي مختلف رآكتور متفاوت بوده و رابطه رياضياتي بين پارامترهاي موثر در رآكتور را بيان ميكند.
1فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.

عنوان فایل فرمت تعداد صفحات حجم فایل قابلیت چاپ فشرده اعتبار تعداد دریافت
فایل pdf گزارش مطالعاتی راكتور هيدروليز حرارتي غير همسو واحد دفع اوره پتروشيمي خراسان درس طراحی راکتور پیشرفته PDF 14 952.79 کیلوبایت دارد خیر 0 7