نمایش اطلاعات مطلب ارزیابی آزمایشگاهی استفاده از روباره فولاد به عنوان سنگدانه در راه سازی

  • سال انتشار: 1383
  • تعداد فایلها: 2
  • 68708 بار مشاهده توضیحات
  • 147 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

در اجرای قرارداد استفاده از خدمات پژوهشی ومشاوره ای بین شرکت فولاد خوزستان و دانشکده فنی دانشگاه تهران به شماره 7994/82 مورخه 7/12/1379 با موضوع بررسی و تحقیق در خصوص روباره های تولید جنبی مجتمع فولاد اهواز به لحاظ ارزیابی قابلیت استفاده در تولید سیمان و بتن و در راستای ماده دو آن قرارداد ،تا کنون چهار گزارش تحت عناوین" بازدید کارشناسی از مجتمع فولاد اهواز به منظور بررسی روند تولید روباره" ، " اعزام کارشناس ناظر جهت اجرای صحیح عملیات نمونه گیری از روباره های آن مجتمع و کد گذاری مستندات " ، " کاربرد های روباره در جهان " و" نتایج آزمایشهای کاربرد روباره به عنوان سنگدانه در بتن" تهیه و ارسال شده است. انجام آزمایشهای راهسازی که در گزارش حاضر تقدیم می گردد, موضوع هیچکدام از بندهای قرارداد نبوده است, اما با توجه به اهمیت کاربرد روباره فولاد در صنعت راهسازی بر اساس نتایج گزارش سوم, آزمایشهای لازم انجام گردید که گزارش حاضر با عنوان  "ارزیابی آزمایشگاهی استفاده از روباره فولاد به عنوان سنگدانه در راهسازی" ارائه می گردد. نخست نتایج حاصل از آزمایشهای انجام شده در آزمایشگاه مکانیک خاک و آزمایشگاه روسازی راه دانشکده فنی دانشگاه تهران شرح داده شده است . در ادامه نتایج مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و در انتهای هر بخش نتیجه گیری شده است.

امید است با استفاده از راهکارهای بدست آمده از نتایج تحقیقات انجام شده در قالب این قرارداد پژوهشی و نیز همکاریهای موثر آن مجتمع کلیه روباره های انباشته شده در محل به نحو مناسبی در راستای عمران و آبادانی مهین اسلامی بکار برده شود.

فهرست مطالب:
بخش اول – اساس و زیراساس
1-1- آزمایش سایش لوس آنجلس                                
1-2- آزمایش تعیین حدود اتر برگ                                    
1-3- آزمایش هم ارز ماسه
1-4- آزمایش تراكم
1-5- آزمایش نشانه باربری كالیفرنیا
1-6- آزمایش برش مستقیم
1-7- نتیجه گیری                                                 
1-8- مراجع
 
بخش دوم - روسازی آسفالتی
2-1- آزمایش مارشال                                       
2-1-1- مصالح مصرفی
2-1-2- مشخصات آزمونه های ساخته شده
2-1-3- محاسبات
2-1-4- بارگذاری نمونه ها
2-2- نتیجه گیری                                                                            
2-3- مراجع
2فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.

عنوان فایل فرمت تعداد صفحات حجم فایل قابلیت چاپ فشرده اعتبار تعداد دریافت
دریافت فایل با فرمت WORD WORD 51 4.13 مگابایت دارد خیر 10 64
دریافت فایل با فرمت PDF PDF 51 674.34 کیلوبایت دارد خیر 3 83