نمایش اطلاعات مطلب مشاوه و نظارت پروژه 32 واحدی

  • سال انتشار: 1384
  • تعداد فایلها: 2
  • 75341 بار مشاهده توضیحات
  • 83 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

فهرست مطالب :
فصل اول
1-1- تاريخچه سازمان
1-2- خدمات و فرآيند خدماتي شركت
1-3- تاريخچه پروژه
1-4- معرفي دست اندركاران
1-4-1- كارفرما
1-4-2- پيمانكاران
1-4-2-1- پيمانكار بتن ريزي
1-4-2-2- پيمانكار قالب بند سقف كامپوزيت
1-4-2-3- پيمانكار قالب بندي و آرماتوربندي ديوار برشي
1-4-2-4- پيمانكار جوشكاري اسكلت فلزي
1-4-2-5- پيمانكار آجرچيني
1-4-2-6- پيمانكار ( مجري )
1-4-3- دستگاه نظارت
1-4-4- اكيپ هاي فني ديگر
1-5- معرفي كارگاه و طرح تجهيز كارگاه
1-6- معرفي مشروح پروژه و پيمان
1-6-1- معرفي پروژه
1-6-2- مشكلات معماري پروژه
1-6-3- مشكلات سازه اي پروژه
1-6-4- مشكلات و نقصهاي اجرايي
1-6-5- مشخصات مهاربندها
1-6-6- مشخصات تيرها و ستونها
1-6-7- مشخصات سقف ها
1-6-8- مشخصات فونداسيون
فصل دوم
2-1- بررسي وظايف رشته عمران در واحد صنعتي
2-2- فعاليتهاي در حال اجرا و انجام
2-3- برنامه هاي آينده
2-3-1- پوشش سقفها
2-3-2- لوله كشي آب
2-3-3- نماي ساختمان
2-3-4- دكوراسيون داخلي
2-4- فعاليتهاي انجام شده توسط كارآموز
2-4-1- فعاليتهاي طراحي
2-4-2- فعاليتهاي نظارتي
2-4-3- فعاليتهاي مطالعاتي
2-4-4- فعاليتهاي مديريتي
2-4-5- فعاليتهاي محاسباتي
فصل سوم
3-1- آموخته هاي عملي
3-1-1- آموخته هاي اجرايي
3-1-2- آموخته هاي مديريتي
3-1-3- آموخته هاي نظارتي
3-1-4- آموخته هاي محاسباتي
3-2- ارقام تجربي مهندسي
3-3- نتيجه گيري ، توصيه و پيشنهاد
3-4- ليست قيمتها
ضميمه 1 :
فرمهاي پيشرفت كارآموزي
ضميمه 2 :
فرم درخواست كارآموزي
فرم پايان دوره كارآموزي
فرم ارزشيابي سرپرست كارآموزي
ضميمه 3:
عكسهاي فني صحيح
عكسهاي فني غلط
ضميمه 4 :
نمونه اي از قراردادها
ضميمه 5 :
نقشه هاي اجرايي پروژه
نقشه هاي معماري پروژه
ضميمه 6 :
نمونه اي از كاتالوگها و قيمتهاي مربوط به مصالح و ابزارآلات وابسته به رشته عمرانگزارش :
مجموعه مطالبي كه در اين گزارش آورده شده است شرح و توضيحي است بر تمام امور و فعاليتهايي كه در مدت كارآموزي يك دانشجوي مهندسي عمران رخ داده است.
در مدت كارآموزي ، هدف آشنايي با محيط كارگاهي ، كسب تجربه ، ايجاد و درك روابط بين مفاهيم و اندوخته هاي تئوري با روشها و كاربردهاي عملي و اجرايي ، ايجاد ارتباط با محيط كار و تعيين ميزان كاربرد تئوري در عمل بوده است.
گزارش از يكي از مجتمع هاي مسكوني كه توسط شركت شايان سازه امروز در دست احداث است تهيه شده است
نام پروژه ، پروژه ستارخان و داراي كاربري مسكوني و تجاري است. البته فقط %5 از كل زيربنا به واحدهاي تجاري اختصاص داشته و مابقي كاربري مسكوني دارد.
اين پروژه متشكل است از دو مجتمع آپارتماني كه به فاصله 5 متر از هم قرار داشته و هر يك شامل 12 طبقه مي باشند. هر طبقه شامل 2 واحد مسكوني است.
ساختمان شماره يك كه بر خيابان اصلي مي باشد داراي 2 واحد تجاري است كه اين مقدار كل واحدهاي تجاري اين مجتمع را تشكيل مي دهد. 3 طبقه از اين 12 طبقه زيرزمين مي باشد كه 2 طبقه آن پاركينگ و 1 طبقه آن به استخر و سونا و سالن بدن سازي اختصاص دارد.
طبقه همكف شامل بخشهاي تجاري نام برده و سالن اجتماعات مي باشد و واحدهاي مسكوني از طبقه 1 شروع شده و دو مجتمع روي هم در هر طبقه 4 واحد مسكوني دارند.
ساختمان شماره 1 ( بر خيابان ) شامل واحدهاي 2 خوابه 130 متري و 3 خوابه 150 متري و ساختمان شماره 2 ( كه سمت كوچه قرار دارد ) شامل واحدهاي 2 خوابه 170 متري و 3 خوابه 190 متري مي باشد.
2 طبقه آخر هر ساختمان شامل يك واحد مسكوني بزرگ است.
كل زيربناي اين پروژه 7000 متر مربع مي باشد كه در زميني به ابعاد 60 * 15 متر بنا شده است.
كارفرماي پروژه خصوصي بوده و محل تأمين اعتبار آن جناب آقاي عبدالحميد عابدي و شركايشان مي باشد.
كليه تصفيه حسابهاي مالي بر عهده كارفرما بوده و پيمانكار وظيفه تهيه مصالح و نظارت بر حسن انجام كار را بر عهده دارد.
در اين گزارش سعي بر اين بودكه كليه نكات با چشم ديده شده ذكر گردد.
فصل اول شامل مقدمه و معرفي پروژه و دست اندركاران و پيمانكاران و معرفي شركت و فعاليتهاي آن و توضيحاتي راجع به كارگاه و محاسن و معايب پروژه از لحاظ معماري ، سازه اي و . . . مي باشد.
فصل دوم شامل توضيحاتي راجع به جايگاه رشته كارآموز در محيط كارگاه و فعاليتهاي انجام شده و در حين انجام و اقدامات آينده مجري در ارتباط با پروژه است و به بررسي كارهاي انجام شده توسط دانشجو و نظرات و پيشنهادات او مي پردازد.
فصل سوم شامل آموخته هاي علمي و عملي دانشجو از جنبه هاي اجرائي ، نظارتي و محاسباتي است و به نتيجه گيري و ارائه چند توصيه مي پردازد. ليست قيمتهاي كارهاي مرتبط با رشته عمران و ارقام تجربي و مهندسي نيز در اين فصل ارائه شده.
بعد از متن گزارش كه شامل سه فصل ذكر شده بود ، 5 ضميمه در انتهاي گزارش ارائه شده است.
ضميمه 1 : فرمهاي پيشرفت كارآموزي
ضميمه 2 : فرم درخواست كارآموزي-پايان كارآموزي و فرم ارزشيابي كارآموزي مي باشد
ضميمه 3 : عكسهاي فني صحيح و عكسهاي غلط
ضميمه 4 : نمونه اي از چند قرارداد
ضميمه 5 : ليست چند نمونه از كاتالوگها و قيمتهاي مربوطه به مصالح و ابزارآلات مربوط به رشته عمران


ملاحظات:این گزارش فاقد عکس و تصویر است.
2فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.

عنوان فایل فرمت تعداد صفحات حجم فایل قابلیت چاپ فشرده اعتبار تعداد دریافت
دریافت فایل با فرمت WORD WORD 28 179 کیلوبایت دارد خیر 1 42
دریافت فایل با فرمت PDF PDF 28 212.96 کیلوبایت دارد خیر 0 41