نمایش اطلاعات مطلب پل سازي و طرح خيابانهاي شهري

  • سال انتشار: 1384
  • تعداد فایلها: 2
  • 70219 بار مشاهده توضیحات
  • 67 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

فهرست مطالب

بخش اول
فصل اول
1- 1آشنايي کلي با مکان کارآموزي
1-2 مشخصات فني و اجرايي طرح هاي افتتاحي
فصل دوم
2-1 امور جاري در دست اقدام،برنامه هاي آينده
بخش دوم (مبحث پلها)

فصل سوم(تاريخچه پلسازي)
3-1 تاريخ باستان
3-2 قرون وسطي
3-3 دوره رنسانس
3-4 عصر انقلاب صنعتي
3-5 پلهاي آهني و فولادی اوليه
3-6 پلهاي فولادي معلق
3-7 بوجود آمدن بتن آرمه
3-8 پلهاي بتن آرمه
3-9 بوجود آمدن بتن پيش تنيده
3-10 دوره بعد از جنگ جهاني و زمان حاضر

فصل چهارم(کليات)
4-1 انواع پل
4-2 عرض پل
4-3 پلهاي زيرگذر
4-4 پلهاي روگذر
4-5 تعيين دهانه پل روي رودخانه
4-6 تعيين محل پل
4-7 منظره پل
4-8 نگهداري پلها
4-9 انواع پلها
4-10 ارتفاع لازم تا زير سقف پلها
4-11 انتخاب نوع پل
4-12 بار متحرک براي محاسبه پلهاي راه شوسه
4-13 بار متحرک براي محاسبه پلهاي راه آهن
4-14 پلهاي صفحه اي از بتن مسلح
4-15 محاسبه سقف پلهاي صفحه اي از بتن مسلح
4-16 اثر باد روي پلها
4-17 نيروي ترمز
4-18 نيروي شروع حرکت
4-19 نيروي فرار از مرکز
4-20 نيروي بند کفشي
4-21 آب بردگي در رودخانه هاي طغيان
4-22 تعيين عمق لازم براي پي در اب بردگي عمومي
4-23 عواملي که باعث آب بردگي محل و يا تشديد آب بردگي عمومي مي شود
4-24 عمليات حفاظتي جهت پلهاي موجود

فصل پنجم(بارگذاري پلها)
5-1 بارهاي وارد بر سازه پل
5-2 بارگذاري آيين نامه آشتو
5-3 بارگذاري آيين نامه ايران
5-4 بارگذاري آيين نامه بي اس کشور انگليس

فصل ششم(بارهاي متحرک و خطوط تاثير)
6-1 مقدمه
6-2 رسمخط تاثير يک تابع در دهانه ساده
6-3 طرز کاربرد خط تاثير
6-4 حداکثر مطلق لنگر خمشي در دهانه ساده
6-5 منحني پوش در دهانه ساده

بخش سوم(طرح خيابانهاي شهري)
فصل هفتم (عرض خطوط)
7-1 عوامل اصلي و پارامترهاي اساسي
7-2 روش اندازه گيري
7-3 خطوط حاشيه اي يا خطوط مجاور جدول
7-4 خطوط داخلي(خطوط مياني)
7-5 خطوط گردش
7-6 عرض هاي پيشنهادي
7-7 خطوط گردش چند خطه
7-8 شيب راهه ها(راهگردها) و چرخشگاهها

فصل هشتم(قوسها)
8-1 اصول و مباني
8-2 ارتباط سرعت و انحنا
8-3 ضريب اصطکاک جانبي
8-4 نسبت بربلندي
8-5 انحنا ماکزيمم
8-6 طول لازم براي تامين بربلندي
8-7 روشهاي تامين بربلندي
8-8 تعريض خيابان در قوسها
8-9 فاصله ديد
8-10 کنترلهاي کلي در مورد مسيريابي افقي

فصل نهم(لچکيها)
9-1 اصطلاحات
9-2 آستانه ورود به لچکي
9-3 لچکي
9-4 لچکيها در قوسهاي افقي
9-5 طول خط ذخيره گردش به چپ(طول پناهگاه) و دماغه تقاطع
9-6 لچکي خروجي
9-7 لچکيهاي انتقال سرعت

فصل دهم(جدول بندي و فاصله آزاد)
10-1 هدف از جدول بندي
10-2 انواع جدولها
10-3 جداول بلند
10-4 جداول کوتاه
10-5 وضوح يا قابليت رويت
10-6 جانمايي جدول
10-7 نقش فاصله آزاد
10-8 فاصله آزاد افقي(جانبي)
1-10-8 گاردريل
2-10-8 ضربه گير يا کاهنده اثر تصادف
10-9 موانع و سطح شانه
10-10 فاصله آزاد عمومي

فصل يازدهم(ميانگاه(رفوژ))
11-1 وظيفه ميانگاه و نحوه عملکرد آن
11-2 انواع ميانگاهها
11-3 عرض ميانگاهها
11-4 ابعاد بريدگيهاي ميانگاه

فصل دوازدهم(کنترل سرعت)
12-1 سرعت به عنوان يک پارامتر طراحي

بخش چهارم (گزيده اي از عکس ها)


1-1 آشنايي کلي با مکان کارآموزي
با ارتقاء خور به شهر براساس مصوبه هيأت محترم وزيران در خرداد ماه سال 82 عملاً كار شهرداري نيز با راه اندازي تشكيلات اداري ، پيگيري امور شهر ، برنامه ريزي بمنظور اولويت بندي مشكلات و تنگناهاي اصلي شهر كه متاسفانه در تمامي جهات از جمله در فصل بهبود عبور و مرور عمران شهري ، تاسيسات حفاظتي و فضاي سبز داراي مشكلات و نارسائي هاي فراوان بود با تهيه طرحهاي عمراني و اجرايي عليرغم مشكلات راه اندازي با همكاري و تعامل خوب مجموعه شهرداري و شوراي اسلامي شهرو مساعدتهاي فكري و مالي دولت خصوصاً حوزه معاونت محترم امور عمراني استانداري فارس در نخستين گام صورت پذيرفت .
در سال اول يعني 82 بودجه شهر 70 ميليون تومان بسته شد كه اين رقم در پايان سال با اجراي پروژه هاي مطالعاتي و اجرايي با رشد 230% به 170 ميليون تومان رسيد به عبارتي سرانه 12 هزار توماني در شروع بكار شهرداري به 30 هزار تومان افزايش يافت كه اين عدد متعارف سرانه شهرهاي استان فارس است .اما در سال 83 بدليل گذر از مراحل راه اندازي و تشكيلاتي ، بودجه 170 ميليون توماني در سه ماهه اول سال محقق شد و با تداوم اين فعاليت و اجراي پروژه هاي عمراني و زيربناي متعددي رقم بودجه در پايان سال به نسبت 85% عمراني به 15% جاري بدون لحاظ تملكات به 650 ميليون تومان رسيد به عبارتي ديگر سرانه 30 هزار توماني به 120 هزار تومان ارتقاء پيدا كرد كه در مقايسه با ساير شهرها تنها شهر بالاي سرانه 100 هزار تومان استان و شايد كشور بوده ايم و بودجه سال جاري نيز 270 ميليون تومان مصوب گرديد كه با برنامه‌ريزي صورت گرفته و استفاده از منابع و اعتبارات دولتي تا 2 برابر قابل دسترسي و تحقق خواهد بود.

[ادامه در متن گزارش]


ملاحظات:گزارش حاضر، به صورت کامل تهیه شده است و ترکیبی از مطالعات کتابخانه ای و نیز مشاهدات تجربی نویسنده در دوره کارآموزی است که در تعريض پل دانشگاه و جدول کشي بلوار توحيد (پل سازي و طرح خيابانهاي شهري) در شهرداری خور سپری نموده اند.
2فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.

عنوان فایل فرمت تعداد صفحات حجم فایل قابلیت چاپ فشرده اعتبار تعداد دریافت
دریافت فایل با فرمت PDF PDF 146 5 مگابایت دارد خیر 0 26
متن کامل گزارش کارآموزی با فرمت Word (قابل ویرایش) WORD 146 3.4 مگابایت دارد خیر 1 41