نمایش اطلاعات مطلب آزمايشهاي بتن

  • سال انتشار: 1384
  • تعداد فایلها: 1
  • 84132 بار مشاهده توضیحات
  • 204 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

مجموعه کاملی از گزارشهای مربوط به آزمایش بتن شامل توضیحات مربوط به 17 آزمایش بتن که عبارتند از:
•آزمايش نرمی‌ سيمان
•آزمايش تعيين غلظت نرمال سيمان ( آب متعارف )
•تعيين بهترين درصد مخلوط شن و ماسه ( تعيين وزن مخصوص انبوهي يا ظاهری سنگدانه‌ها )
•آزمايش زمان گيرش سيمان
•آزمايش تعيين اسلامپ بتن ( آزمايش نشست بتن )
•آ‌زمايش دانه بندی‌ شن وماسه
•آزمايش غلظت نرمال ملات ماسه سيمان – ميز سيلان
•روش ساختن ماسه‌ی‌ استاندارد
•آزمايش مقاومت فشاری‌ ملات ماسه سيمان با ماسه‌ی استاندارد
•آزمايشات مربوط به آجر
•آزمايش تعيين مقاومت خمشی‌ ملات سيمان
•آزمايش تعيين مقاومت كششی ملات سيمان
•آزمايش تعيين جذب آب مصالح سنگی‌ درشت دانه
•آزمايش تعيين درصد رطوبت سنگدانه ها
•آزمايش تعيين درصد سائيدگی‌ مصالح سنگی (آزمايش لوس آنجلس)
•آزمايش مقاومت فشاری‌ بتن
•آزمايش تعيين مقاومت كششی بتن
برخی از گزارشها شامل محاسبات و نتایج حاصل از آزمایشهای مربوطه میباشد.
1فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.

عنوان فایل فرمت تعداد صفحات حجم فایل قابلیت چاپ فشرده اعتبار تعداد دریافت
دریافت فایل با فرمت PDF PDF 26 826.28 کیلوبایت دارد خیر 1 204