نمایش اطلاعات مطلب تعیین عیار رطوبت خاک

  • سال انتشار: 1381
  • تعداد فایلها: 2
  • 66675 بار مشاهده توضیحات
  • 78 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

عیار رطوبت خاك عبارتست از نسب وزن آب موجود توده خاك به وزن اجزاء جامد آن. وزن اجزاء جامد /وزن آب توده خاك W = عیار رطوبت خاك در عمل برای تعیین وزن آب ، وزن معینی از خاك مرطوب را در گرمخانه با دمای ثابت 105 درجه سانتی گراد قرار می دهند. كاهش وزن خاك خشك شده وزن آب موجود در توده خاك را نتیجه میدهد. وزن خاك خشك شده بعنوان وزن ذرات جامد خاك بكار برده میشود. عیار رطوبت خاك بصورت درصد نشان داده میشود. در بسیاری از خاكها درصد رطوبت طبیعی یكی از خواص فیزیكی مهم است كه رفتار خاك را در مقایسه با حدود اتربرگ بیان می كند و بیشتر به صورت حجمی بكار میرود. در خاكهای ریز دانه (چسبنده) پایداری و مقاومت خاك بستگی به درصد رطوبت آن دارد. در این حالت رطوبت طبیعی خاك با نشانه های حد روانی و حد خمیری مقایسه می شود و در نتیجه حالت روانی و سفتی خاك مشخص می شود.
2فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.

عنوان فایل فرمت تعداد صفحات حجم فایل قابلیت چاپ فشرده اعتبار تعداد دریافت
دریافت فایل با فرمت PDF PDF 6 105.95 کیلوبایت ندارد خیر 1 59
دریافت فایل با فرمت WORD WORD 6 51 کیلوبایت دارد خیر 2 19