نمایش اطلاعات مطلب تحکیم 2

  • سال انتشار: 1383
  • تعداد فایلها: 2
  • 64526 بار مشاهده توضیحات
  • 81 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

با تاثیر سربار ,تنشهای فشاری در لایه های خاك به وجود آمده و باعث فشرده شدن آن میشود .فشردگی خاك ناشی از تعییر شكل فشاری و جا به جایی ذرات خاك ,رانده شدن هوا وآب از حفرات خاك و عوامل دیگر میباشد .در یك خاك بخصوص یك ویا تعدادی از عوامل فوق ممكن است مشاركت داشته باشند .از آنجایی كه فشرده شدن خاك باعث نشست سازه واقع بر روی آن میشود, از نقطه نظر مهندسی به این پدیده نشست خاك میگویند .در حالت كلی نشستهای خاك به دو گروه زیر تقسیم میشوند :
1- نشست تحكیم كه ناشی از تعییر حجم خاك اشباع به علت رانده شدن آبهای موجود در حفرات است .
2- نشست آنی كه ناشی از تعییر شكل الاستیك خاك خشك و یا خاكهای مرطوب و اشباع بدون هرگونه تغییری در میزان آب میباشد .محاسبات نشست آنی معمولا بر پایه روابط به دست آمده از تئوری الاستیسیته قرار دارد .
2فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.

عنوان فایل فرمت تعداد صفحات حجم فایل قابلیت چاپ فشرده اعتبار تعداد دریافت
دریافت فایل با فرمت PDF PDF 7 230.78 کیلوبایت دارد خیر 1 55
دریافت فایل با فرمت EXCEL EXCEL نامشخص 84 کیلوبایت دارد خیر 1 26