نمایش اطلاعات مطلب مركز فشار (نمونه 2)

  • سال انتشار: 1382
  • تعداد فایلها: 2
  • 66734 بار مشاهده توضیحات
  • 62 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

از طرف سیال بر روی یك سطح معین ، نیروهای گسترده ای وارد می شود كه می توان آن را با یك نیروی برآیند جایگزین نمود و در اینصورت با عملكرد نیروهای خارجی سیستم نیروها سروكار خواهیم داشت و در نمایش نیروهای فشاری بایستی مقدار و جهت نیروی برآیند و نقطه اثرش بطور توأم مشخص شود .
خط اثر نیروی برآیند از نقطهای عبور می كند كه این نقطه را مركز فشار می نامند ، كه بطور معمول برای یافتن مركز فشار بایستی گشتاور های حاصل از نیروی برآیند را با گشتاور های نیروهای گسترده حول محورها مساوی قرار داد .
و دستگاه مركز فشار دستگاهی است كه به ما امكان می دهد گشتاور ناشی از نیروی سیال را بر روی یك سطح مستوی اندازه گرفته و نتایج آن را با تحلیل تئوری مقایسه كنیم .
2فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.

عنوان فایل فرمت تعداد صفحات حجم فایل قابلیت چاپ فشرده اعتبار تعداد دریافت
دریافت فایل با فرمت PDF PDF 7 137.92 کیلوبایت ندارد خیر 1 26
دریافت فایل با فرمت WORD WORD 7 155 کیلوبایت دارد خیر 2 36