نمایش اطلاعات مطلب ونتوري فلوم –Venturi Flume

  • سال انتشار: 1382
  • تعداد فایلها: 1
  • 67914 بار مشاهده توضیحات
  • 65 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

روابط تثبيت شده بين عمق بحراني و دبي امكان مي دهد تا از عمق بحراني به عنوان يك عامل مناسب جهت اندازه گيري دبي استفاده كرد. براي استفاده از اين اصل لازم است تا سيستم هايي ساخته شود تا بتواند در مقطعي مشخص، موسوم به مقطع كنترل ، عمق جريان را بحراني نموده و سپس با اندازه گيري عمق بحراني در آن مقطع و استفاده از معادله دبي – عمق بحراني، ميزان شدت جريان را بدست آورد. از جمله سيستم هايي كه به اين منظور به كار مي روند سرريز هاي لبه پهن هستند و چنانچه سرريزي لبه پهن داشته باشد به گونه اي منحني پخش فشار آب در طول آن هيدرواستاتيكي باشد، يقينا جريان بحراني در بالاي سرريز ايجاد خواهد شد. نصب سرريز جهت ايجاد چنين حالتي حداقل دو عيب دارد:
يكي اينكه استفاده از سرريز افت انرژي نسبتا زيادي را باعث مي شود. ديگر آن كه اغلب سرريزها باعث ايجاد منطقه اي داراي آب نسبتا ساكن و مرده در بالادست مي شوند كه مي تواند محل ته نشين شدن رسوبات و ساير مواد زايد موجود در آب گردد. اما چنانچه بتوان عرض كانال و مسير را به گونه اي تنگ نمود كه همان جريان بحراني ايجاد شود اين دو عيب از بين رفته و مقصود نيز حاصل شده است. اينگونه تاسيسات به ناودان يا فلوم مشهورند . يكي از اولين طرح هاي آن ها ونتوري فلوم مي باشد.
1فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.

عنوان فایل فرمت تعداد صفحات حجم فایل قابلیت چاپ فشرده اعتبار تعداد دریافت
دریافت فایل با فرمت PDF PDF 5 229.67 کیلوبایت دارد خیر 1 65