نمایش اطلاعات مطلب بارگذاري ساختمان 7 طبقه

  • سال انتشار: 1381
  • تعداد فایلها: 5
  • 87414 بار مشاهده توضیحات
  • 953 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

صورت پروژه اول بارگذاری
پلان یك ساختمان اداری هفت طبقه بتن مسلح موجود میباشد كه سیستم مقاوم در مقابل بارهای قائم و جانبی در امتداد Y  شامل دیوارهای برشی و قاب خمشی و در امتداد X  ساختمان صرفا قاب خمشی می‌باشد. دال كف دو طرفه از بتن مسلح و ضخامت دیوارهای برشی در تمام طبقات 25 سانتیمتر است. دیوارهای نمای ساختمان با احتساب 40 درصد بازشو از آجر مجوف 20 سانتیمتری و تیغه های داخلی از آجر مجوف 10 سانتیمتر در نظر گرفته شود.
 
مطلوب است :
1
- تعیین ابعاد اولیه تیرها و ستونها
- ضخامت دال
- تعیین بارهای مرده دال
- اسكلت ، تیرو ستون ، دیوارهای پیرامونی ، تیغه ها و شدت بار زنده
 
2- تعیین بارهای ذوزنقه‌ای و یا مثلثی وارد بر تیرهای روی محورهای  B و3 و تعیین شدت بار یكنواخت مرده و زنده معادل با فرض تساوی لنگرهای گیرداری انتهایی.
3- تشكیل تركیب بار1.25D +1.5Lبرای تیرهای فوق‌الذكر در تمامی دهانه‌ها (بارگذاری رسم گردد.)
4- تعیین لنگرهای تیرهای محور 3 با استفاده از روابط آبا برای بارهای قائم 1.25D + 1.5L
5- تحلیل قاب ساده شده برای طبقه سوم برای بارهای قائم(قاب محور 3)
6- تحلیل كامل قاب محور 3 به روش كانی یا كامپیوتر
7- مقایسه نتایج بندهای 4 و 5 و 6 برای تیر فوق الذكر برای طبقه سوم با ترسیم نمودار لنگر خمشی در سه حالت
8- تشكیل جدول نیروی محوری ستون B-3  در طبقات مختلف و تعیین لنگرهای انتهایی آن در هر سه روش 4 و 5 و 6

5فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.

عنوان فایل فرمت تعداد صفحات حجم فایل قابلیت چاپ فشرده اعتبار تعداد دریافت
فایل آكروبات 7 PDF 17 251.71 کیلوبایت ندارد خیر 1 347
دریافت فایل با فرمت WORD WORD 17 213.5 کیلوبایت دارد خیر 1 149
دریافت فایل با فرمت EXCEL EXCEL نامشخص 45.5 کیلوبایت دارد خیر 0 109
دریافت فایل با فرمت SAP SAP نامشخص 3.9 کیلوبایت دارد بله 0 122
نقشه پلان و چند دیتایل اتوكد بارگذاری AutoCAD نامشخص 65.71 کیلوبایت دارد بله 0 226