نمایش اطلاعات مطلب راه سازي 1

  • سال انتشار: 1381
  • تعداد فایلها: 5
  • 75591 بار مشاهده توضیحات
  • 1109 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

صورت پروژه
پروژه مربوط است به طراحی مسیر و محاسبات مربوط به راهی با مشخصات زیر :
- راه اصلی حداقل دوخطه - دوطرفه (یك خط رفت و یك خط برگشت )
- حداقل طول برابر 5 كیلومتر
- طراحی مسیر باید بگونه‌ای باشد كه شامل نقاط ابتدا و انتها و همچنین نقطه اجباری مشخص شده باشد.
- محل پروژه در منطقه شمال غرب تهران مطابق نقشه‌های موجود در سازمان نقشه‌برداری با تقسیم بندیهای زیر میباشد :

Block 15 : Sheet No. B1
Block 15 : Sheet No. B2
Block 15 : Sheet No. B3

موارد درخواستی :
1. مسیر یابی روی نقشه توپوگرافی (نقشه با مقیاس 1:2000)
2. رسم پروفیل طولی با كلیه جزئیات ، طراحی قوسهای قائم
3. پروفیلهای عرضی
4. محاسبه حجم عملیات خاكی
5. رسم منحنی بروكنر
6. طرح ابنیه فنی (پل ، آبرو ، تونل ، دیواره حائل و …)
7. طرح روسازی راه
8. تهیه فهرست مقادیر
9. برآورد هزینه احداث راه
5فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.

عنوان فایل فرمت تعداد صفحات حجم فایل قابلیت چاپ فشرده اعتبار تعداد دریافت
فایل آكروبات 7 PDF 61 568.06 کیلوبایت ندارد خیر 0 387
دریافت فایل با فرمت WORD WORD 61 1.93 مگابایت دارد خیر 0 215
نقشه های توپوگرافی و پروفیلهای طولی و عرضی AutoCAD نامشخص 3.8 مگابایت دارد بله 0 253
فایل ورودی SDRmap Text نامشخص 24.26 کیلوبایت دارد خیر 0 105
جدول Excel محاسباتی برای حجم خاكریزی و خاكبرداری EXCEL نامشخص 83.11 کیلوبایت دارد بله 0 149