نمایش اطلاعات مطلب راه سازي 2

  • سال انتشار: 1381
  • تعداد فایلها: 5
  • 66862 بار مشاهده توضیحات
  • 637 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

صورت پروژه
پروژه مربوط است به طراحی مسیر و محاسبات مربوط به راهی با مشخصات زیر :
راه اصلی حداقل دوخطه - دوطرفه (یك خط رفت و یك خط برگشت )
حداقل طول برابر 5 كیلومتر
طراحی مسیر باید بگونه‌ای باشد كه شامل نقاط ابتدا و انتها و همچنین نقطه اجباری مشخص شده باشد.
محل پروژه در منطقه غرب تهران مطابق نقشه‌های موجود در سازمان نقشه‌برداری با تقسیم بندیهای زیر میباشد :
Block 15 : Sheet No. C1
Block 15 : Sheet No. C2
Block 15 : Sheet No. C3

موارد درخواستی :
1. مسیر یابی روی نقشه توپوگرافی (نقشه با مقیاس 1:2000)
2. تعیین شیب قطعات مختلف راه
3. طراحی قوسهای افقی(قوسهای دایره ای و قوسهای کلوتوئید)
4. تعیین اضافه عرض قوسها
5. تعیین بربلندی(دور)
6. رسم پروفیل طولی با كلیه جزئیات ، طراحی قوسهای قائم
7. پروفیلهای عرضی
8. محاسبه حجم عملیات خاكی
9. رسم منحنی بروكنر
10. طرح ابنیه فنی (پل ، آبرو ، تونل ، دیواره حائل و …)
11. طرح روسازی راه
12. تهیه فهرست مقادیر
13. برآورد هزینه احداث راه
5فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.

عنوان فایل فرمت تعداد صفحات حجم فایل قابلیت چاپ فشرده اعتبار تعداد دریافت
دریافت فایل با فرمت PDF PDF 40 380.95 کیلوبایت ندارد خیر 0 206
دریافت فایل با فرمت WORD WORD 40 354 کیلوبایت دارد خیر 1 123
جدول Excel محاسباتی برای حجم خاكریزی و خاكبرداری EXCEL نامشخص 80.11 کیلوبایت دارد بله 0 94
فایل ورودی و خروجی SDRmap Text نامشخص 109.75 کیلوبایت دارد بله 0 78
نقشه های توپوگرافی و پروفیلهای طولی و عرضی AutoCAD نامشخص 3.91 مگابایت دارد بله 0 136