نمایش اطلاعات مطلب پروژه سازه هاي بتن آرمه 2

  • سال انتشار: 1381
  • تعداد فایلها: 3
  • 64533 بار مشاهده توضیحات
  • 481 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

اطلاعات كلی ساختمان
ساختمان بتن آرمه موردنظر، دارای دهانه های طولی و عرضی است که اعضای باربر آنها را دالها , تیرها , ستونها و دیوارها تشکیل میدهند. طول دهانه ها و ارتفاع طبقات زیرزمین, پارکینگ و سایر طبقات روی شکل مشخص شده است. سربارها براساس آیین نامه بارگذاری 519 و آیین نامه زلزله 2800 ایران تعیین گردیده است و طراحی نیز براساس آئین نامه بتن ایران انجام شده است. این ساختمان دارای دو دیوار برشی به ضخامت 25 سانتیمتر در یک جهت می باشد که آنالیز آن همراه با آنالیز قابهای آن انجام می شود. سیستم باربر جانبی آن در یک جهت قاب خمشی ویژه و در جهت دیگر ترکیبی از دیوار برشی ویژه و قاب خمشی ویژه است. شرایط محیط ملایم بوده و نوع زمین از نوع 2(شن و ماسه مترکم) با مقاومت مجاز σ=270KN/m2 می باشد. مقاومت مشخصه فشاری بتن fc=25MPa وفولادهای اصلی در اعضاء از نوع فولاد آجدار با fy=400MPa و تنگها از نوع فولاد آجدار با fy=300MPa می باشد.
دیوارهای ساختمان در قسمت بیرونی(پیرامونی) با ضخامت 20 سانتیمتر و با احتساب 40% بازشو از جنس آجر مجوف هستند. تیغه های داخلی با ضخامت 10 سانتیمتر از جنس آجر مجوف بوده و نازک کاریهای مربوط به دیوارهای داخلی و ستونها و قسمت پائین سقفها به صورت فرضی انتخاب گردیده و قسمت روکاری ساختمان از سنگ گرانیت انتخاب شده است.

فهرست مطالب پروژه

الف) محاسبات و جزئیات تحلیل و طراحی
1. تعیین بار مرده و سربار کف ها با برآورد تقریبی ضخامت دالها با فرض اینکه نوع دال با ضخامت یکنواخت باشد..4 تا 7
2. طراحی نهایی دالها:8 تا 61
3. ارزیابی ارتفاع تیرها و ابعاد ستونها: 62
4. تعیین بارهای قائم مشخصه وارد بر تیرها: 63 تا 78
5. آنالیز قابها در اثر ترکیب بارهای قائم طراحی(1.0D, 1.25D+1.5L), ترسیم پوش منحنی لنگر خمشی و نیروی برشی تیرها, تعیین لنگرهای ماکزیمم دو سر ستونها با بارهای قانم مربوطه و تعیین بارهای قائم ماکزیمم در ستونها و لنگرهای مربوطه: 79 تا 130
6. محاسبة ماکزیمم نیروی جانبی در اثر باد یا زلزله: 131 تا 140
7. تعیین مقدار نیروی طراحی جانبی به قاب ساختمانی و دیوار برشی در طبقات مختلف: 141
8. آنالیز قابها تحت تاثیر ترکیبات مختلف بار قائم بعلاوة بار جانبی و ترسیم پوش مربوطه:  142 تا 167
9. ترسیم پوش نهایی با استفاده از پوش های بدست آمده از ردیفهای 5 و8 برای تیرها و جدولبندی ترکیبات مختلف لنگر, نیروی محوری و برش در ستونها در طبقات: 168 تا 266
10. طراحی نهایی تیرها, تعیین مقادیر فولاد در مقاطع بحرانی و تعیین نقاط قطع فولاد..267 تا 310
11. طراحی نهایی ستونها و تعیین مقادیر فولادهای مقاطع در طبقات مختلف و طراحی نقاط هم پوشانی: 311 تا 344
12. طراحی پله ها: 345 تا 350
13. طراحی دیوار برشی و دیوارهای بتن آرمة زیرزمین: 351 تا 359
14. طراحی شالوده های ساختمان: 360 تا 375
15. اصلاح طراحی بر اساس سازه های با شکل پذیری بالا در برابر زلزله: 376 تا 390
16. کنترل حالت حدی بهره برداری خیز و ترک خوردگی و کنترل تغییرمکان بین طبقاتی:  391 تا 415
17. برآورد تقریبی حجم مصالح مصرفی(بتن و فولاد): 416 تا 429
 
ب) نقشه های کامل اجرایی پروژه

3فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.

عنوان فایل فرمت تعداد صفحات حجم فایل قابلیت چاپ فشرده اعتبار تعداد دریافت
متن تایپ شده گزارش پروژه به تفكیك هر فصل در یك دایركتوری در كنار فایلهای AutoCAD و جداول محاسباتی Excel مربوط به هر یك از 17 فصل پروژه ZIP 430 491.74 کیلوبایت دارد بله 0 124
25 شیت نقشه اجرایی AutoCAD 25 955.58 کیلوبایت دارد بله 0 187
فایل محاسباتی تحت ETABS ETABS نامشخص 262.37 کیلوبایت دارد بله 0 170