نمایش اطلاعات مطلب نقشه برداري

  • سال انتشار: 1381
  • تعداد فایلها: 7
  • 57267 بار مشاهده توضیحات
  • 469 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

برای تعیین موقعیت و یا مختصات مسطحاتی یك نقطه معمولاً باید از نقاط و یا امتدادهای معلومی در روی زمین كمك گرفت. در این صورت برای تعیین موقعیت یك نقطه یا بردن آن به صفحه تصویر باید به تعداد كافی طول و زاویه را اندازه‌گیری كرد. از نظر هندسی برای تعیین موقعیت یك نقطه نسبت به دو یا چند نقطه معلوم راههای مختلفی وجود دارد كه برخی از آنها اساس روشهای برداشت را در نقشه‌برداری تشكیل می‌دهند و بر این اساس طریقه‌هایی كه در برداشت مسطحاتی بكار می‌روند پیمایش روشی است كه در برداشتهای نقشه‌برداری خیلی زیاد بكار می‌رود. در این روش برای تعیین موقعیت مسطحاتی نقاطی مثل A و B و C و… از نقطه A شروع كرده طولها و زاویه‌های بین امتدادهای متوالی را اندازه‌گیری می‌كنیم. چنانچه ژیزمان یا آزیموت یكی از امتدادها مثل AB و مختصات نقطه A در شروع پیمایش معلوم باشد می‌توان موقعیت و یا مختصات راسهای دیگر پیمایش را با ترسیم یا محاسبه بدست آورد.
7فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.

عنوان فایل فرمت تعداد صفحات حجم فایل قابلیت چاپ فشرده اعتبار تعداد دریافت
دریافت فایل با فرمت PDF PDF 43 332.33 کیلوبایت دارد خیر 0 95
توضیحات كلی مربوط به پروژه برداشت مسطحاتی WORD 34 865 کیلوبایت دارد خیر 0 90
جداول محاسباتی تحت Excel EXCEL نامشخص 133 کیلوبایت دارد خیر 0 56
متن گزارش مساحی WORD 3 69.5 کیلوبایت دارد خیر 0 52
نقشه مربوط به مساحی AutoCAD نامشخص 36.71 کیلوبایت دارد خیر 0 66
متن گزارش پروفیل طولی WORD 5 109.5 کیلوبایت دارد خیر 0 47
نقشه مربوط به پروفیل طولی AutoCAD نامشخص 36.85 کیلوبایت دارد خیر 0 63