نمایش اطلاعات مطلب بازيابي آسفالت به روش گرم

  • سال انتشار: 1385
  • تعداد فایلها: 2
  • 72871 بار مشاهده توضیحات
  • 112 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

فهرست مطالب:

مقدمه
فصل اول: بازیابی و روسازی اسفالتی
فصل دوم: ارزیابی مصالح
فصل سوم: طرح اختلاط مخلوط های بازیافته
فصل چهارم: طرح تعیین ضخامت
فصل پنجم: روش های برداشت مصالح
فصل ششم: ساخت و توصیه های مفید برای تولید آسفالت
فصل هفتم: چسباننده هاي سياه
منابع و مآخذ

مقدمه:
بازیابی آسفالت روشی برای استفاده مجدد از آسفالت فرسوده و خراب می باشد. آسفالت فرسوده را بعد از خراب شدن براساس مطالعه و محاسبات اقتصادی و با توجه به وضعیت اقلیمی مورد بررسی قرار می دهند. استفاده مجدد و انتخاب روش مورد استفاده بستگی به عواملی همچون:
1)علت نواقص راه
2) سوابق عوامل ضروری راه جهت نگهداری
3) نیازهای ساختمانی روسازی جدید
4) هزینه و عملکرد
5)کنترل هندسی قوسی های افقی یا قائم
6)شکل مقطع روسازی
7) موقعیت دستیابی به سایر مصالح محل اجرای پروژه
تعیین میزان مصالح سنگی جدید و بازیافت شده و یا قیر جدید و بازیافت شده عامل مهمی در ایجاد کیفیتی خوب در آسفالت می باشد از نظر انرژی مصالح و سرمایه کاملاًَ مقرون به صرفه می باشد.
مصالح دست آمده از آسفالت قدیم رامی توان با مصالح جدید آمایش کرد تا به حد استاندارد رسد و در همان محل با محال های دیگر استفاده کرد.
معمولاً در پروژه از 10_50 درصد آسفالت بدست آمده در روسازی جدید استفاده می شود.
2فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.

عنوان فایل فرمت تعداد صفحات حجم فایل قابلیت چاپ فشرده اعتبار تعداد دریافت
 به دلیل بروز پاره‌ای مشکلات، فایل با فرمت روبرو قابل دریافت نمی‌باشد. لطفا این مورد را به ما اطلاع دهید.: PDF

 به دلیل بروز پاره‌ای مشکلات، فایل با فرمت روبرو قابل دریافت نمی‌باشد. لطفا این مورد را به ما اطلاع دهید.: PDF