نمایش اطلاعات مطلب تصفيه فاضلاب صنايع غذايي

  • سال انتشار: 1385
  • تعداد فایلها: 2
  • 81535 بار مشاهده توضیحات
  • 192 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

فهرست مطالب

بخش اول : آب و خواص آن
1-1- موجوديت آب
1-2- منابع آب
1-2-1- آبهاي سطحي
1-2-2- آبهاي زير زميني
1-3- خواص آبهاي آشاميدني
1-3-1- خواص فيزيكي آب
1-3-2- خواص شيميايي آب
1-4- سختي آب

بخش دوم: آب در صنايع غذايي
2-1- مصرف آب در صنايع غذايي
2-1-1- آلودگيهاي ناشي از مصرف آب در فرآيندهاي صنعتي
2-3- جنبه هاي تاريخي مصرف صنعتي آب
2-3-1- ميزان مصرف صنعتي آب در ايران
2-4- مزاياي حاصل از كاهش مصرف آب
2-4-1- استفاده مجدد آب
2-4-2- بازچرخش يا ريسايكلينگ
2-5- انواع مصارف آب در صنايع غذايي
2-5-1- آب خنك سازي
2-5-1-1- انواع سيستم هاي خنك سازي

بخش سوم: انواع فاضلاب صنايع غذايي
3-1- ويژگيهاي فاضلاب صنايع غذايي
3-1-1- صنايع توليد قند وشكر
3-1-2- صنايع توليد كمپوت وكنسرو
3-1-3- صنايع نوشابه سازي
3-1-4 صنايع لبنياتي
3-1-5- صنعت توليد روغن نباتي
3-1-6- كشتازگاهها ومجتمعهاي توليد گوشت
3-2- لزوم تصفيه فاضلاب صنايع غذايي
3-2-1- اثرات دفع فاضلاب صنايع غذايي به آبهاي پذيرنده
مواد معلق
3-2-1-2- املاح معدني محلول
3-2-1-3- مواد آلي محلول
3-2-1-4- اسيدها وقلياها
3-2-1-5- مواد توليد كننده كف
3-2-1-6- رنگ
3-2-1-7- آلودگيهاي حرارتي
3-2-1-8- ميكروارگانيسم ها
3-2-1-9- مواد شناور
3-3- استراتژي تصفيه ودفع فضولات صنعتي
3-3-1- تخليه فاضلاب صنعتي به فاضلابروي شهري
3-3-1-1- ملاحظات اختصاصي فاضلاب جهت تخليه به فاضلاب شهري
3-3-2- تصفيه اختصاصي فاضلاب صنعتي
3-3-3- تصفيه مشترك با صنايع ديگر
3-3-4- تغييرواصلاح فرآيندهاجهت كاستن از حجم فاضلاب غلظت آلاينده
3-4- فاضلاب بهداشتي صنايع

بخش چهارم: روشهاي تصفيه فاضلاب صنايع غذايي
4-1- تصفيه فيزيكي
4-1-1- آشغالگيري
4-1-2- دانه گيري
4-1-4- شناورسازي
4-1-5- حوضهاي متعادل كننده يا يكنواخت ساز
4-2- تصفيه شيميايي
4-2-1- تنظيم PH
4-2-2- اكسيداسيون مواد آلي مقاوم
4-2-3- گند زدايي
4-2-4- انعقاد و لخته سازي
4-2- جذب سطحي مواد آلي محلول و مقاوم
4-3- تصفيه بيولوژيكي
4-3-1- اصلاحات رايج در تصفيه فاضلاب
4-3-1-1- BOD
4-3-1-2- COD
4-3-1-3- TSS
4-3-1-4- TDS
4-3-2- اصلاحات رايج در راهبري تصفيه خانه
4-3-2-1- زمان ماند هيدروليكي
4-3-2-2- زمان ماند ميكروبي
4-3-2-3- MLSS
4-3-2-4- FM
4-3-3- تصفيه هوازي فاضلاب
4-3-3-1- تخليه به آبهاي طبيعي
4-3-3-2- كاربرد فاضلاب در زمين
4-3-3-3- بركه هاي تثبيت
4-3-3-3-1- بركه هاي بي هوازي
4-3-3-3-2- بركه هاي اختياري
4-3-3-3-3- بركه هاي هوازي
4-3-3-3-4- بركه هاي تكميلي
4-3-3-3-5- بركه هاي هوادهي
4-3-3-4- صافي چكنده
4-3-3-5- تماس دهنده هاي بيولوژيكي چرخان
4-3-3-6- سيستم لجن فعال
4-3-4- روشهاي بي هوازي تصفيه فاضلاب صنايع غذايي
4-3-5- انواع سيستم هاي بي هوازي تصفيه فاضلاب
4-3-5-1- سپتيك تانك
4-3-5-2- راكتور بي هوازي با بستر لجن رو به بالا
4-3-5-3- صافي بي هوازي

بخش پنجم: راهبري تصفيه خانه هاي فاضلاب صنايع غذايي
5-1- علل عدم موفقيت تصفيه خانه هاي فاضلاب صنايع غذايي
5-2- فاكتورهاي موثر در راهبري تصفيه خانه هاي فاضلاب صنايع غذايي
5-2-1- شدت آلودگي فاضلاب خام
5-2-2- مواد مغذي يا نوترينت ها
5-2-2-1- بالكينگ
49 5-2-3- اكسيژن محلول
5-2-4- زمان ماند
5-2-5- PH
5-2-6- سميت
5-2-7- دما
5-2-8- اختلاط
5-2-9- ميزان جريان ورودي
5-3- پايستن فرآيند
5-3-1- شاخصهاي بصري
5-4- شاخصهاي آزمايشي
5-5- مشكلات سيستم هاي لجن فعال و رفع آنها
5-5-1- روشهاي كلي تشخيص مشكلات
5-5-2- BOD حذف كم
5-5-2-1- حذف بارهاي آلي
5-5-2-2- مواد سمي يا بازدارنده
5-5-2-3- دماهاي پايين
افزايش زمان ماند هيدروليكي
MLVSS افزايش
5-5-2-4- PH نامناسب
5-5-2-5- زمان هوادهي ناكافي
6-2-5-5- MLVSS ناكافي
منابع
2فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.

عنوان فایل فرمت تعداد صفحات حجم فایل قابلیت چاپ فشرده اعتبار تعداد دریافت
متن کامل گزارش با فرمت WORD با قابلیت ویرایش و ... WORD 67 432.5 کیلوبایت دارد خیر 5 104
متن کامل تحقیق با فرمت pdf PDF 67 518.19 کیلوبایت دارد خیر 1 88