نمایش اطلاعات مطلب محاسبه و طراحي باند و اجزاي پروازي فرودگاه اروميه

  • تعداد فایلها: 1
  • 5358 بار مشاهده توضیحات
  • 14 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

چكيده
پروژه پيش رو محاسبات و طراحي مربوط به فرودگاهي فرضي در شهر اروميه مي باشد.در اين نوشتار مطالبي شامل مطالعات اوليه شهري از قبيل موقعيت مكاني و جغرافيايي ، تاريخچه و همچنين پتانسيل گردشگري و راههاي ارتباطي و نيز داده هاي مورد نياز براي محاسبات مانند سرعت باد ، دماي ثبت شده در طول سال و ارتفاع شهر اروميه بيان شده است. محاسبات مربوط به اين پروژه ، با در نظر گرفتن يك شركت هواپيمايي داخلي و يك هواپيماي طرح كه در آن شركت مورد استفاده قرار مي گيرد و نيز شرايط خاص منطقه اي حاكم بر شهر اروميه ، صورت پذيرفته است.

فهرست عناوين صفحه
فصل 1 مقدمه
فصل 2 مطالعات اوليه شهر اروميه
نامگذاري
موقعيت جغرافيايي
آب و هوا
زمين لرزه ها
وضعيت طبيعي
جمعيت
مكان هاي تفريحي
معضلات شهري
ترابري
فصل 3 شركت هواپيمايي و هواپيماي طرح
شركت هواپيمايي ماهان
هواپيماي طرح
فصل 4 محاسبه طول باند پرواز
مشخصات هواپيماي طرح
وزن سوخت مورد نياز
طول باند در حالت نشست
طول باند در حالت برخاست
فصل 5 طبقه بندي فرودگاه ، نمودار گلباد و جهت باند
تعيين رده فرودگاه
آمار باد ساليانه
نمودار گلباد
جهت باند
فصل 6 تاكسيوي ، توقفگاه و عرض باند
تاكسيوي
تاكسيوي خروجي
محل تاكسيوي
توقفگاه
عرض باند
منابع و مراجع
1فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.

عنوان فایل فرمت تعداد صفحات حجم فایل قابلیت چاپ فشرده اعتبار تعداد دریافت
فایل word پروژه درس مهندسی فرودگاه مهندسی عمران - راه و ترابری WORD 91 3.69 مگابایت دارد خیر 1 14