نمایش اطلاعات مطلب بررسي اندركنش ديناميكي سد بتني وزني، سنگ پي و آب مخزن در حوزه ي فركانس

  • سال انتشار: 1383
  • تعداد فایلها: 1
  • 60858 بار مشاهده توضیحات
  • 11 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

مقدمه
بديهي است كه س د ها از مهم ترين سازه هاي ساخت بشرند . طبيعي است كه اين سازه هاي بسيار با اهميت، كه با صرف هزينه هاي كلان ساخته مي شوند، زندگي هزاران نفر را تحت تاثير قرار مي دهند و بنا بر اين استفاده از روش هاي تحليل قابل اعتماد در طراحي سد هاي مقاوم در برابر زلزله كاملا ضروري است.
تا مدت زيادي، تحليل سد ها در برابر بار هاي زلزله به صورت استاتيكي انجام مي شد . با توسعه ي كامپيوتر ها، استفاده از روش هاي عددي در تحليل سدها امكان پذير گشت، به گونه اي كه امروزه با پيشرفت روش هاي محاسباتي نوين در مهندسي، مي توان ادعا كرد كه سد ها در مجموع سازه هايي قابل اعتمادند.
اثر حاضر به بررسي اندركنش ديناميكي سد بتني وزني، سنگ پي و آب مخزن در حوزه ي فركان س مي پردازد. معادلات حاكم بر مساله تا حد امكان به صورت گام به گام آورده شده است و به خصوص در فصل هاي چهارم و پنجم كه مباني اندركنش و روش ال مان هاي مرزي شرح داده شده، روند توسعه ي فرمول ها كاملا واضح است . در فصل هاي ششم و هفتم، فرمول بندي اندركنش سد – سنگ پي و آب مخزن شرح داده مي شو د و در فصل هشتم، پاسخ فركانسي سازه ي سد مطالعه شده است.


فهرست مطالب
فصل اول - تحليل در حوزه ي فركانس و تبديلات فوريه
فصل دوم – تحليل ديناميكي سد با مخزن خالي و پي صلب
۱ روش مستقيم
۲ ميرايي هيسترزيس
۳ روش مودال
فصل سوم – مدل سازي مساله
فصل چهارم – مشكلات مساله ي اندركنش خاك و سازه
۱ ارضاي شرط تشعشع، ميرايي تشعشعي و مرز گذرا
۲ تواتر حد تشعشع
فصل پنجم – كاربرد روش المان هاي مرزي در حل مسايل
۱ مزايا و معايب روش المان هاي مرزي
۲ فرمول بندي روش المان هاي مرزي
۳ بررسي سينگولاريته در انتگرال هاي مرزي
فصل ششم – كاربرد روش المان هاي مرزي در اندركنش خاك و سازه
1فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.

عنوان فایل فرمت تعداد صفحات حجم فایل قابلیت چاپ فشرده اعتبار تعداد دریافت
متن کامل سمینار کارشناسی ارشد PDF 80 2.79 مگابایت دارد خیر 1 11