نمایش اطلاعات مطلب بررسي انتقال رسوب درون کانالهاي باز و سواحل دريا

  • سال انتشار: 1384
  • تعداد فایلها: 1
  • 56625 بار مشاهده توضیحات
  • 15 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

چکیده
در اين پژوهش به مطالعه و برررسي پديده انتقال رسوب پرداخته شده است. جريان درون کانالهاي باز با ديدگاه انتقال رسوب و عوامل موثر بر انتقال رسوب درون کانالهاي باز بررسي شده است. . در اين پژوهش همچنين عوامل موثر در تشکيل يا فرسايش سواحل مورد بررسي قرار گرفته است. در آخر نيز پديده انتقال رسوبات در سواحل بررسي شده است.

مقدمه
فرسايش،انتقال و ته نشين شدن رسوبات يکي از موضوعا ت اساسي در مباحث آبهاي سطحي مي
باشد که در آبياري ، آبرساني ، انتقال آب از دريا (آبگيرها) و رودخانه ها کاربرد بسيار دارد.
پديده انتقال رسوب مي تواند به روشهاي متفاوتي مورد بررسي قرار گيرد ولي بطور کلي بررسي انتقال رسوب نياز به اطلاعات و آمار دقيق از موضوع مورد بررسي دارد تا بتوان بخوبي حالت بهينه را براي رسوبات منطقه مورد بررسي بدست آورد.
اطلاعات وآماري که براي بررسي پديده انتقال رسوب مورد نياز است معمولا اطلاعات مربوط به جريان، کانال و اطلاعات مربوط به نوع و اندازه رسوبات مي باشد.
محققاني همچون رزژن در سال ۱۹۹۶ و سيمون در سال ۱۹۸۶ و راژراندرو اطلاعات مورد نياز را به صورت زير طبقه بندي کردند.
۱- اطلاعات مربوط به نوع جريان و نوع انتقال (راژراندرو)
الف) دبي جريان و ساير پارامترهاي مربوط به جريان
(< 0.062mm ) ب)غلظت لحظه اي رسوبات ريز معلق در جريان (0.062− 2mm) ج)غلظت رسوبات درشت در جريان
د)اطلاعات مربوط به بار بستر
۲-اطلاعات مربوط به مواد بستر(راژراندرو)
الف)اندازه ذرات
ب)انواع مواد تشکيل دهنده بستر
ج)نوع توزيع مواد در بستر
۳-اطلاعات مربوط به نوع جريان(رزژن)
الف)نسبت عرض به عمق جريان
ب)امواج
ج)شيب بستر
د)اطلاعات مربوط به عرض دره رودخانه(مربوط به انتقال رسوب در رودخانه ها)
ه)توزيع اندازه ذرات در مرزهاي جريان
۴-تغييرات بستر در اثر جريان(سيمون)
بعد از بدست آوردن اطلاعات ، که بصورت آماري بدست مي آيند ، مي توان پديده انتقال رسوب را براي موضوع مورد بررسي ، بررسي کرد.
1فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.

عنوان فایل فرمت تعداد صفحات حجم فایل قابلیت چاپ فشرده اعتبار تعداد دریافت
متن کامل سمینار کارشناسی ارشد PDF 99 1.08 مگابایت دارد خیر 1 15