نمایش اطلاعات مطلب كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) در بررسي روند تغييرات منابع آبياري (مطالعه موردي دشت شاهرود)

  • تعداد فایلها: 1
  • 4755 بار مشاهده توضیحات
  • 3 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

محوديت منابع آب در دسترسي از يك سو و مصرف حدود 90 درصد منابع آب موجود در بخش كشاورزي براي آبياري و آبشويي، افزايش جمعيت و نياز آنها به مواد غذايي از سوي ديگر، آب را به عنوان يك كالاي اقتصادي با ارزش مطرح نموده است. در دنياي امروز پديده خشكي و خشكسالي يكي از بزرگترين معضلات جامعه بشري است كه با وجود پيشرفتهاي علمي هنوز زمان و محل وقوع خشكسالي هاي شديد و به نظم كشيدن رفتار آن ميسر نشده است. اثر تراكم عوارض و عوارض طبيعي همسو و ناهمسو نيز اين مشكل را پيچيده تر مي كند. بدليل موقعيت جغرافيايي و شرايط اقليمي در بسياري از نقاط ايران، خشكسالي يك پديده حتمي و اجتناب ناپذير است.
در اين تحقيق موردي سعي بر آن بوده تا با بررسي روند تغييرات سطح آب زير زميني با توجه به آمار 16 ساله از چاههاي منطقه شاهرود، خطر وقوع كاهش محسوس آب زير زميني در منطقه و به تبع زيان هاي ناشي از كمبود آب بر روي كشاورزي مورد بررسي قرار گيرد. انجام مطالعات با توجه به آمار رقوم چاه هاي بهره برداري شهرستان شاهرود طي سالهاي 72 تا 88 انجام شد. سطح تراز مقايسات نسبت به ژئوئيد سنجيده شده بود، حوضه مورد مطالعه از نظر فيزيوگرافي جزء حوزه هاي پير تقسيم بندي گرديده كه در خروجي حوضه در نتيجه جريان هاي سطحي رسوبات زيادي را شاهد خواهيم بود. مطالعات حاكي از كاهش شيب سفره طي سالهاي آماري بود كه به مرور زمان در نتيجه عدم تغذيه سفره سير نزولي شيب حركت جريان شديد تر نيز خواهد بود و خطر كاهش ذخاير زير زميني بخش كشاورزي را تهديد ميكند. بيشترين نوسانات سطح آب مربوط به چاههاي واقع در بالادست سفره بوده كه به خاطر تغذيه چاههاي پايين دست خود و شرايط اقليمي منطقه (اقليم خشك و نيمه خشك و ريزشهاي جوي پايين در سنوات اخير) آبي به صورت چشم گير از سطح زمين و سرشاخه ها به سفره وارد نشده و در نتيجه نرخ خروجي از بالادست بيشتر از ورودي آن است. بررسي هاي انجام شده وخامت وضعيت آبهاي زير زميني منطقه را گزارش مي دهد كه ضرورت پيگيري هاي جدي در جهت مديريت بخشيدن به بهره برداري از سفره را قوت مي بخشد.


واژگان كليدي: ميانيابي، كريجينگ، زمين آمار، سطح آب زير زميني، شهرستان شاهرود
1فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.

عنوان فایل فرمت تعداد صفحات حجم فایل قابلیت چاپ فشرده اعتبار تعداد دریافت
فایل pdf متن کامل سمینار کارشناسی ارشد با عنوان كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) در بررسي روند تغييرات منابع آبياري (مطالعه موردي دشت شاهرود) PDF 104 4.13 مگابایت دارد خیر 1 3