نمایش اطلاعات مطلب بررسي و ارزيابي تونل انتقال شبكه آيدوغموش

  • سال انتشار: 1385
  • تعداد فایلها: 1
  • 66624 بار مشاهده توضیحات
  • 11 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

مقدمه
پروژه كانال انتقال آب سد آيدوغموش (قطعه دوم) براي آبياري اراضي محدوده جنوب و غرب شهرستان ميانه به وسعت 15000 هكتار در حال انجام است محدوده كلي طرح در نقشه شكل (1-1) نشان داده شده است. توپوگرافي مسير گذر اين كانال كوهستاني است. بخشي از مسير كانال به صورت تونل مي باشد، اين تونل ها شامل 1- تونل اصلي به طول 29/2028 متر از كيلومتر054+6 تا كيلومتر 29/082+8 و 2- تونل شماره سه به طول 570 متر از كيلومتر 8/8/0 تا كيلومتر 8/588+5 مي باشد. از طرف ديگر به دليل ملاحظات زيست محيطي و وجود يك منطقه مسكوني بنام روستاي قورچاق در بخشي از مسير كانال، تونل قورچاق به طول تقريبي 556 متر از كيلومتر... تا كيلومتر... ، براي جلوگيري از آسيب هاي احتمالي و كاهش مزاحمت اهالي روستا در نظر گرفته شده است. تونل اصلي در ابتدا از درون سنگهاي آتشفشاني(آندزيت و توف) و سپس كنگلومرا يا آنگلومرا و در نهايت از توده هاي خاكي متراكم شده ( مادستون ضعيف) گذر مي كند. حفاري اين تونل از دو جبهه كار شروع شده است. عمليات اجرايي پروژه به ويژه تونل اصلي، نسبت به برنامه زمانبندي عقب ماندگي چشمگيري دارد و بدون تغيير و بهبود شرايط عمليات اجرايي، پروژه در زمان باقي مانده به پايان نمي رسد. از طرف دست اندركاران پروژه اقدام هايي براي سرعت دادن به كار، در حال پيگيري و انجام است، در ادامه و موازي اين اقدام ها بازديدي از عمليات اجرايي تونل با "رويكرد شناخت و معرفي مشكلات و كاستي هاي موجود" انجام شد. در اين گزارش براي شناخت و ريشه يابي مشكلات و كاستي هاي كار، شرايط موجود بازبيني شده و با بررسي شرايط موجود، راهكارهاي اجرايي براي افزايش سرعت حفاري تونل پيشنهاد شده است.
1فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.

عنوان فایل فرمت تعداد صفحات حجم فایل قابلیت چاپ فشرده اعتبار تعداد دریافت
متن کامل سمینار، به همراه تصاویر با فرمت PDF PDF 60 2.23 مگابایت دارد خیر 1 11