نمایش اطلاعات مطلب شهرسازی و توسعه پایدار

  • سال انتشار: 1385
  • تعداد فایلها: 1
  • 70643 بار مشاهده توضیحات
  • 12 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

فهرست مطالب
- مقدمه
- توجه به محدودیتهای اکولوژیکی عمده در شهر پایدار
- شهر پایدار: پایداری اجتماعی و کیفیت زندگی بالا
- دیدگاههای جامع و کلی نگر در شهر پایدار
- پایداری و توجه به چهارچوب اخلاقی
- عدالت و برابری در شهر پایدار
- تاکید بر حس جمع گرایی در شهر پایدار
- بررسی سود و زیان اجتماعی و زیست محیطی
- نتیجه گیری - چه باید کرد؟
- منابع

مقدمه
شهرها در گذشته بهترین نمونه های پایداری را در خود متجلی ساخته اند. توجه به محدودیتهای اکولوژیک محل نظیر آب، توسعه متناسب و سازگار با طبیعت، صرفه جویی در منابع، استفاده از مواد و مصالح بومی، ابداع روشهای موثر و مناسب برای ادامه حیات نظیر قنات و بادگیر و استفاده هنرمندانه از آب و گیاه با هدف تلطیف هوا و ایجاد مناظر مطبوع، ایجاد باغها و باغچه ها در حیاطها، فضاهای عمومی و اطراف شهرها، همه نمونه هایی از عوامل موثر در این پایداری بوده اند. شهرسازی امروز با تبعیت از الگوی کلاسیک توسعه و پیروی کورکورانه از الگوهای کلیشه ای توسعه شهری - که نسبت به وضعیت خصوصیات بومی بی اعتناست - نه تنها وضع ناپایداری را در شهرها پدید آورده بلکه ناپایداری مناطق اطراف را نیز به دنبار داشته است.
به نظر میرسد مفهوم توسعه پایدار به خوبی با اهداف و مقاصد شهرسازی نوین سازگار باشد و شهرسازی بتواند به عنوان وسیله موثری برای تحقق اهداف پایداری از آن استفاده کند. با گسترش مفاهیم توسعه پایدار، پیش بینی می شود که مورخان شهرسازی، دهه 1990 را به عنوان دهه توسعه پایدار معرفی کنند و انتظار می رود در سالهای آتی شاهد شکل گرفتن نظریه ها، روشها و ابزار مربوط به چنین تفکری در شهرسازی باشیم. در این سمینار، ضمن بررسی وضع موجود شهرها از نظر پایداری به ذکر خصوصیات شهر پایدار و نحوه حرکت به سوی این مفهوم میپردازیم. توجه به محدودیتهای اکولوژیکی، پایداری اجتماعی، چهارچوب اخلاقی جدید، عدالت اجتماعی، جمع گرایی و ارزیابی از مهمترین خصوصیاتی است که در شهر پایدار به آنها اشاره خواهد شد.
مساله اصلی در قرن 21 این خواهد بود که چگونه در چهار چوب محدودیتها و هماهنگ با زمین و همنوعان خود، زندگی خوب و درستی داشته باشیم. شهرهای بزرگ حاصل بیرحمی، گمراهی و افسار گسیختگی انسان است و شهرهای قابل زیست پایداری خود را مدیون فروتنی، عطوفت و قبول مفهوم قناعت است.

[بقیه در متن سمینار]
1فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.

عنوان فایل فرمت تعداد صفحات حجم فایل قابلیت چاپ فشرده اعتبار تعداد دریافت
متن کامل به فرمت pdf (اسکن شده) PDF 47 4.91 مگابایت دارد خیر 1 12