نمایش اطلاعات مطلب برنامه ريزی پرواز با روشهای بهينه يابی جستجويي

  • سال انتشار: 1385
  • تعداد فایلها: 1
  • 68959 بار مشاهده توضیحات
  • 13 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

چکیده
برنامه ريزي پرواز از جمله مسائل اصلي شرکتهاي هواپيمايي مي باشد که به صورت يک مسأله بهينه سازي از ديرباز مطرح بوده است. مسأله جامع برنامهريزي پرواز معمولا براي حل به چند زير مسأله تقسيم ميشود. تخصيص هواپيما يکي از زير مسائل برنامه ريزي پرواز است. در اين مسأله با فرض معلوم بودن برنامه زمانبندي پروازها و مشخصات ناوگان آماده پرواز، نوع هواپيماي هر پرواز تعيين ميشود. طي مطالعات دهه اخير، اين مسأله به صورت يک مسأله جريان در شبکه چندکالايي با متغيرهاي صحيح و
حقيقي مدلسازي شده و براي حل آن، از روشهاي مرسوم در حل اين نوع مسائل استفاده شده است.
تحقيق حاضر با اصلاح يکي از مدلهاي موجود، براي يک شرکت هواپيمايي داخلي به بررسي و حل مسأله ميپردازد. در اينجا براي حل مسأله روشهاي مختلفي از جمله الگوريتم ژنتيک، روش گرم وسرد کردن شبيه سازي شده و الگوريتم کلوني مورچه پيشنهاد گرديده و چند مسأله نمونه حل شدهاست.
جهت ارزيابي کارايي اين روشها، از نرم افزار GAMS براي محاسبه جواب دقيق استفاده شده است. نتايج حل مسائل نمونه با روشهاي مذکور درمقايسه با نرم افزار بهينه سازي GAMS حاکي از مطلوبيت و قابليت بالاي اين روشها جهت حل مسأله تخصيص هواپيما به پرواز مي باشد.
1فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.

عنوان فایل فرمت تعداد صفحات حجم فایل قابلیت چاپ فشرده اعتبار تعداد دریافت
متن کامل پایان نامه با فرمت PDF PDF 181 1.65 مگابایت دارد خیر 1 13