نمایش اطلاعات مطلب بررسی تحلیلی نقاط حادثه خیز شبکه راههای کشور - مطالعه موردی: نقاط حادثه خیز مهم شمال استان خراسان

  • سال انتشار: 1384
  • تعداد فایلها: 1
  • 69903 بار مشاهده توضیحات
  • 82 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

چکیده
حوادث ناشي از رانندگي هر ساله جان تعداد زيادي از افراد جهان را مي گيرد. از نظر تعداد قربانيان حوادث رانندگي ، متاسفانه ايران با بيش از 26000 كشته در سال بالاترين رتبه را در چند سال اخير به خود اختصاص داده است. سازمان بهداشت جهاني (WHO) در گزارش سال 2004 خود اعلام کرده است که در سال 1998 تصادفات ترافيکي، نهمين عامل جراحت و مرگ و مير انسانها بوده اند ولي با توجه به رشد روز افزون تعداد وسايل نقليه و افزايش سرعت با احداث راههاي پيش بيني ميشود تا سال 2020 تصادفات ترافيکي جاده اي به سومين عامل اصلي تبديل شوند. هزينه‌هاي گزاف اجتماعي و اقتصادي تصادفات جاده‌اي و آثار كوبنده فيزيكي و رواني آن روي افراد و جوامع، اين روزها يكي از مهمترين موضوعات تحقيقات علمي شده اند. اين اهميت براي كشورهاي در حال توسعه چندين بار بيشتر است. زيرا تعداد تصادفات جاده‌اي در كشورهاي مزبور در حال افزايش بوده و هزينه‌هاي مستقيم و غير‌مستقيم آن نيز در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته بيشترند. با توجه به این نکته که 80% ترافیک کشور و 75% تصادفات بر روی 20% از جاده های بین شهری و بین استانی رخ می دهند و اینکه اکثر تصادفات بر روی 16800 کیلومتر از مجموع 85000 کیلومتر راههای بین شهری و بین استانی کشور رخ می دهد، تحقیق و سرمایه گذاری بیشتر در این مورد ضروری به نظر می رسد. نقاط حادثه خيز كه بر اساس آمار تصادفات تعيين مي گردند ، چند سالي است كه در كشورما توسط سازمانهاي مربوط به تدريج در حال شناسايي و بررسي هستند. بر اساس تجربه ديگر كشورها ، رفع حادثه خيزي اين نقاط كه گاهی هزينه هاي مالي سنگيني را هم در پي دارد مي تواند نجات بخش جان بسياري از هموطنانمان گردد. بررسي و مطالعه نقاط حادثه خيز در ايران، به علت نبود يك برنامه ريزي مدون در شناسايي و اولويت بندي اين نقاط و بانك اطلاعاتي مناسبي كه شناسنامه نقاط حادثه خيز كشور در آن ثبت شده و پس از تأمين اعتبار و اجراي اقدامات اصلاحي داده هاي آن بهنگام شوند، در سطحي پايين و ناكافي قرار دارند. با توجه به آمار حوادث ترافيکي مرگبار در کشور و اينکه درصد قابل توجهي از تصادفات کشور در استان خراسان رضوی به وقوع مي پيوندد، لازم است به بررسي عوامل مؤثر در وقوع تصادفات ترافيکي جاده اي اين استان پرداخته شود.
در این تحقیق سعی شده است ابتدا با توجه به نبود یک رویکرد واحد برای تحقیق در زمینه نقاط حادثه خیز روشی برای مطالعه گام به گام این نقاط ارائه گردد و سپس با انجام تحقیق میدانی بر روی چند نقطه حادثه خیز واقعی، علل حادثه خیزی این نقاط و راه حلهای ایمن سازی آنها بررسی شود.فهرست مطالب
فصل اول ـ کلیات 1
1-1- مقدمه 2
1-2- پیشینه راه و راهداري در ايران 4
1-2-1- دوره هخامنشي 4
1-2-2- دوره اشكانيان وساسانيان 5
1-2-3- دوران اسلامي 5
1-2-4- دوران صفويه 5
1-2-5- دوران زنديه 5
1-2-6- دوران زنديه تا پايان دوره قاجار 5
1-2-7- ازپايان دوره قاجار تاامروز 5
1-3- تعریف مساله 6
1-4- ضرورت انجام تحقیق و هدف از انجام آن 7
1-4-1- خبرهای برگزیده از میان مطبوعات کشور در مورد حوادث ترافیکی 7
1-5- روش تحقیق 11
فصل دوم ـ عوامل مؤثر در وقوع تصادفات 12
2-1- مقدمه........................................................................................................................................... 13
2-2- اهميت تصادفات جاده اي 13
2-3- مراحل بررسي تصادف 14
2-4- نحوه گزارش تصادف 14
2-5- انواع طبقه بندي آمار تصادفات 15
2-6- عامل خطاهاي انساني 18
2-6-1- آمار مربوط به عوامل انسانی مؤثر بر تصادفات استان خراسان 19
2-7- عامل محيط و راه 21
2-7-1- آمار مربوط به عامل محیط و راه مؤثر بر تصادفات استان خراسان 22
2-8- عامل وسيله نقليه 24
2-8-1- آمار مربوط به عامل وسیله نقلیه مؤثر بر تصادفات استان خراسان 25
2-9- عامل مديريت ايمني 26
2-10- خستگی رانندگان 27
2-10-1- عوامل ایجاد خستگی در رانندگان 28
2-10-1-1- کم خوابی 28
2-10-1-2- نوع سفر و حالات خستگی راننده 28
2-10-1-3- ساعات رانندگی 29
2-10-1-4- تأثیر داروها 29
2-10-2- نقش فاکتورهای زمان و نوع راه 30
2-10-2-1- زمان 30
2-10-2-2- نوع راه 31
2-10-3- سن و جنسیت رانندگان 31
2-10-4- نوع تصادفات 32
2-10-5- راهکارهای موجود 33
2-10-6- نکات قابل توجه 34
2-11- وضعیت تصادفات از نگاه آمار 35
فصل سوم ـ شناسایی، تحلیل و ساماندهی نقاط حادثه خیز 47
3-1- مقدمه 48
3-2- پيش زمينه 49
3-3- چگونگی انجام تحقيقات بر روي نقاط حادثه خيز 50
3-3-1- جمع‌آوري و تحليل داده‌ها 51
3-3-2- انتخاب محل. 51
3-3-3- اطلاعات تكميلي 52
3-3-4- انتخاب راهكار مطلوب 52
3-3-5- مميزي ايمني 53
3-3-6- نظارت و ارزيابي 53
3-4- مراحل گام به گام تحقیقات در مورد نقاط حادثه خیز 54
3-5- اقدامات كشورهاي مختلف در مورد نقاط حادثه خيز 57
3-5-1- ژاپن 58
3-5-2- جمهوري كره 58
3-5-3- مكزيك 59
3-5-4- نيوزيلند........... 60
3-5-5- پرو 60
3-5-6- سنگاپور....... 61
3-5-7- تايلند 62
3-5-8- وضعيت مطالعات نقاط حادثه خيز در بلژيك 62
3-5-9- روش‌هاي ايمن سازي نقاط حادثه خيز در دانمارك 64
3-5-10- روش‌هاي ايمن‌سازي نقاط حادثه خيز در استراليا 65
3-6- مدلسازی تصادفات در نقاط حادثه خیز 66
3-6-1- انتخاب مدل 66
3-6-2- ساخت مدل... 67
3-6-3- گامهای ساخت مدل 67
3-6-4- تعيين توزيع پواسون 68
3-7- روشهاي استاتيكي براي شناسايي نقاط حادثه خيز 68
3-7-1- روش اول - نرخ تصادفات 68
3-7-2- روش دوم - نسبت پتانسيل خطر 68
3-7-3- روش سوم - روش تركيبي نرخ تصادفات و نسبت ريسك تصادف 69
3-7-4- روش چهارم - روش وقفه صحيح 69
3-7-5- روش پنجم- روش نسبت شدت تصادف 70
3-7-6- روش ششم - روش نرخ ريسك 70
3-7-7- روش هفتم - فهرست عوامل خطر ساز راهها 70
3-8- روشهاي مهندسي ايمني جاده‌اي 71
3-9- راهكارهاي مديريتي مؤثر در جهت كاهش تصادفات 71
3-9-1- مديريت نقاط حادثه خيز 71
3-9-2- فعاليتهاي گسترده 71
3-9-3- راهكارهاي پيشگيري كننده، ابزاري در جهت پيشگيري از وقوع تصادفات 72
3-10- مدلهای استاتیکی 72
3-11- ايمن سازي نقاط حادثه خيز 73
3-12- انتخاب و رتبه بندي نقاط حادثه خيز 74
3-13- رتبه بندي بهينه نقاط 75
3-14- مطالعات قبل و بعد از بهسازي و ایمن سازی نقاط حادثه خیز 76
3-15- طبقه‌بندي نقاط تصادف خيز 77
3-16- عوامل خطرساز 78
3-17- نواحي حادثه خيز 78
3-18- بهسازي نقاط حادثه خيز در جاده‌هاي برون شهري 79
3-18-1- روشهاي بهسازي 79
3-18-2- ابزارهاي بهسازي 80
3-19- محدودیتها و مشكلات موجود در راستاي تعريف يك نقطه حادثه خيز 80
3-19-1- طبيعت اتفاقي بودن تصادفات 80
3-19-2- اثر رگرسيون به سمت ميانگين 80
3-19-3- مهاجرت تصادفات 81
3-19-4- عدم توجه به حجم ترافيك 81
3-19-5- محدوديتهاي حين دورة تحليل 82
3-20- تعريف نقطه حادثه خيز در كشورهاي مختلف 82
3-20-1- ضابطه نقاط حادثه خيز در جمهوري چك 83
3-21- مشكلات موجود در روش نقاط حادثه خيز براي كاهش تصادفات 84
3-21-1- فقدان مسئوولان ثابت 84
3-21-2- مشكلات ارزيابي نتايج 84
3-21-3- اطلاعات تصادفات ناقص 85
3-22- عوامل مهم مؤثر بر تحلیل نقاط حادثه خیز 85
3-22-1- معيارهاي تشخيص نواحي مسيرهاي حادثه خيز 85
3-22-2- فاكتورهاي مهم براي انتخاب طول قطعات حادثه خيز 86
3-22-3- عوامل مؤثر در انتخاب طول دوره زماني بررسي نقاط حادثه خيز 86
3-22-4- عوامل مهم موثر در حادثه خيزي نقاط 86
3-22-5- شاخصهای ارزیابی ایمنی 87
3-22-6- معیارهای تشخیص نقاط حادثه خیز 87
3-22-7- عوامل مهم در اولويت بندي نقاط 87
3-22-8- مهمترين راهكارهاي پيشنهادي براي رفع حادثه خيزي نقاط 88
3-23- روشهاي شناسايي و اولويت بندي نقاط حادثه خيز 88
3-24- محاسبه شاخص ايمني 89
3-24-1- شاخص ايمني بالفعل 89
3-24-2- بررسي رابطه شدت تصادفات ايران 90
3-24-3- شاخص ايمني بالقوه 91
3-25- راه حلهاي موجود در مورد نقاط حادثه خيز براي كاهش تصادفات 92
3-25-1- جمع‏آوری اطلاعات تصادفات 92
3-25-2- يافتن نقاط حادثه خيز و عوامل مؤثر در وقوع تصادفات 92
3-25-3- اتخاذ مناسبترين راه حل 92
فصل چهارم - مطالعه موردی نقاط حادثه خیز منتخب استان خراسان رضوی 93
4-1- معرفی استان خراسان 94
4-1-1- موقعیت جغرافیایی 94
4-1-2- پیشینه تاریخی استان خراسان 94
4-1-3- جغرافیای طبیعی استان خراسان 95
4-1-3-1- موقعیت 95
4-1-3-2- پستی وبلندیها 95
4-1-3-3- آب و هوا 95
4-1-3-4- تقسيمات كشوري 96
4-1-4- استان خراسان رضوي در يك نگاه 97
4-1-5- حمل ونقل و ارتباطات 97
4-1-6- وضعیت راهها 99
4-1-6-1- شبکه جاده ای 99
4-1-6-2- شبکه راه آهن 99
4-1-6-3- حمل ونقل هوایی 101
4-1-6-4- فرودگاهها 101
4-1-7- ارزیابی عملکرد فراملی ، ملی و منطقه ای شبکه حمل ونقل استان 102
4-2- بررسی نقاط حادثه خیز منتخب مورد مطالعه 102
4-2-1- پیچ عباس آباد 102
4-2-2- سه راهی زاغه (پیچ زاغه) 105
4-2-3- تقاطع سردخانه 109
4-2-4- سه راهی سد طرق 112
4-2-5- تقاطع دلبران 115
4-2-6- جاده مشهد - قوچان 117
فصل پنجم - جمع بندی و نتیجه گیری 120
5-1- نتیجه گیری 121
5-2- پیشنهادات 125
منابع و مواخذ.............................................................................................................................................127
1فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.

عنوان فایل فرمت تعداد صفحات حجم فایل قابلیت چاپ فشرده اعتبار تعداد دریافت
متن کامل پایان نامه با فرمت PDF PDF 140 4.34 مگابایت دارد خیر 1 82