نمایش اطلاعات مطلب آنالیز خستگی شناور به روش طیفی تحت اثر امواج دریا

  • سال انتشار: 1384
  • تعداد فایلها: 1
  • 56471 بار مشاهده توضیحات
  • 18 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

چکیده:
در این پایان نامه با توجه به اهمیت پدیده خستگی در طراحی سازه ها به معرفی روشهای مختف آنالیز خستگی، خصوصا روشهای آنالیز خستگی در شناورها پرداخته شده است. جهت مطالعه موردی و مقایسه روشهای توصیف شده، طول عمر خستگی یک شناور کروبوت آلومینیومی به دو روش بر اساس استاندارد طیف امواج خلیج فارس و آیین نامه ABS محاسبه گردیده است. روند کار به این صورت بوده که ابتدا مدل کل شناور را تحت بارهای وارد بر آن به کمک نرم افزار مسترو آنالیز عمومی نموده و سپس به وسیله روشهای بهبود مش بندی و برون یابی خطی تنش، تنشهای نقاط تمرکز تنش را محاسبه نماییم. در کل 336 حالت بارگذاری مختلف آنالیز گردیده و نتایج تمرکز تنش در یک محل که آمادگی بیشتری برای شکست داشته است به وسیله منحنی S-N آلیاژ 116-5086 آلومینیوم به دو روش مورد بررسی قرار گرفته و عمر خستگی آن محاسبه گردیده و در انتها مقایسه ای بین روشهای آنالیز متعین و روش طیفی کاهش یافته صورت گرفته است. یکی از نتایج بدست آمده این بود که عامل عمده ایجاد خستگی، موجهای با ارتفاع متوسط هستند. زیرا امواج کم ارتفاع علارغم تعداد زیاد چرخه، تغییرات تنش اندک ایجاد میکنند و از طرفی موجهای مرتفع که می توانند تغییرات تنش بالاتری در اتصالات سازه ایجاد نمایند دارای چرخه محدودی هستند.

کلمات کلیدی: خستگی ، روش طیفی ، روش متعین ، آنالیز تنش ، کشتی آلومینیومی
1فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.

عنوان فایل فرمت تعداد صفحات حجم فایل قابلیت چاپ فشرده اعتبار تعداد دریافت
متن کامل پایان نامه با فرمت PDF PDF 159 2.54 مگابایت دارد خیر 1 18