نمایش اطلاعات مطلب ارائه راهكاري براي تهيه و تدوين يك قرارداد استاندارد پايه و آیین نامه تنظیم قراردادهای BOT در کشور

  • سال انتشار: 1383
  • تعداد فایلها: 1
  • 65613 بار مشاهده توضیحات
  • 131 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

چکیده
يكي از عمده ترين مش كلات كشورهاي در حال توسعه در مسير رشد و توسعه زيربنايي، مواجه شدن با كمبود منابع مالي دولتي براي توسعه تسهيلات زيربنايي است كه به عنوان عامل مهمي در توسعه اقتصادي كشور مطرح است.
به همين دليل در چند دهه گذشته تلاشهاي بسياري در خصوص ايجاد روش هاي جديدي براي تامين منابع مالي
لازم براي توسعه تسهيلات زيربنايي آغاز شد . يكي از مهمترين شيوه هايي كه به منظور تامين مالي پروژه ها و همچنين با هدف مشاركت بخش خصوصي در فعاليت دولت ها در اكثر كشورها به كار گرفته شده است، قراردادهاي BOT است . در اين قراردادها بخش خصوصي پس از برنده شدن در مناقصه در قالب كنسرسيومي با نام شركت پروژه اقدام به عقد قرارداد براي ساخت و بهره برداري براي مدت معيني از پروژه مي نمايد و پس از پايان دوره قرارداد ، پروژه بدون هيچ هزينه اي به دولت باز گردانده مي شود .
با وجود منافع بسيار ، دوران طولاني اين قراردادها و همچنين پيچيدگي زياد آنها باعث شده عوامل بسياري بر روند اجراي آنها تاثير گذار باشند . به همين دليل لازم است دولت با شناخت دقيق اين قراردادها و عوامل موثر بر آنها شرايط مناسبي براي تسهيل اجراي آنها فراهم آورد . ميزان تاثيرپذيري بسيار اين قراردادها از مقررات موجود در هركشور، باعث شده است دولت ها قوانين و مقررات جديدي را به اين منظور تصويب و يا با بازنگري برخي مواد قوانين موجود در زمينه جذب سرمايه هاي خارجي ،آنها را مطابق با اين قراردادها تغيير دهند.
كشور ما نيز از جمله كشورهايي است كه در يك دهه اخير تلاش خود را براي كاربرد اين نوع قراردادها در كشور آغاز نموده است .كاربرد اين شيوه در ايران با برخي مشكلات روبرو است كه ناشي از شرايط سختگيرانه موجود در قوانين كشور در زمينه ورود سرمايه گذاران خارجي و مشاركت آنها در فعا ليت هاي اقتصادي است .اين مشكلات كه به طور عمده ناشي از نبود چارچوب مشخص قانوني و يا قانون ويژه براي اين قراردادها مي باشد باعث ايجاد اختلال در روند اجرای قراردادهای BOT در كشور شده است . در اين پايان نامه با هدف تدوين ساختار مناسبي براي اجراي اين قراردادها در كشور ،تمام قوانين مرتبط با آنها مورد بررسي قرار گرفته است و راهكارهايي براي اصلاح آنها پيشنهاد شده است . همچنين به موارد مهمي كه لازم است در يك قانون BOT آورده شود (با توجه به قوانين موجود در اين زمينه در كشورهاي ديگر) اشاره شده است.
1فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.

عنوان فایل فرمت تعداد صفحات حجم فایل قابلیت چاپ فشرده اعتبار تعداد دریافت
متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت pdf PDF 171 1.33 مگابایت دارد خیر 1 131