نمایش اطلاعات مطلب بررسي اثر تابش و دما بر سامانه هاي فتوولتاييك (مطالعه موردي استان بوشهر)

  • تعداد فایلها: 1
  • 3746 بار مشاهده توضیحات
  • 8 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

چكيده

اگر قرن 19 را قرن زغال سنگ و قرن 20 را قرن نفت بدانيم، قرن 21 دوران به كارگيري انرژي خورشيدي خواهد بود. ميزان مصرف انرژي در اين دوران از اهميت بسياري برخوردار است. از اين رو ‌كشف منابع جديد انرژي مي تواند بخش عظيمي از مشكلات موجود را حل كند. در بين منابع مختلف انرژي، انرژي خورشيدي به دليل نامحدود بودن و سازگاري با محيط زيست، منبع بسيار مناسبي به شمار مي رود و امروزه به كارگيري آن رو به گسترش است. استفاده از انرژي خورشيدي به روش هاي گوناگوني صورت مي گيرد. از جمله اين روش ها، سيستم فتوولتاييك است كه در اين نوشتار به بررسي بهينه سازي بهره برداري از آن پرداخته مي شود.

كليد واژه :فتوولتاييك،عوامل موثر،شبيه سازي،متلب


فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه 13
فصل اول:بررسي ساز و كار و فرايند سيستم هاي فتوولتاييك . 16
مقدمه ..17
1-1تاريخچه فتوولتاييك 18
1-2 فرايند كاري سامانه هاي فتوولتاييك 20
1-3 ادوات سيستم هاي فتوولتاييك 23
1- 4چالش هاي موجود در استفاده از سيستم هاي فتوولتاييك 25
1-5 انواع سامانه هاي فتوولتاييك 26
1-6 محل هاي استفاده كننده از سيستم هاي فتوولتاييك 26
1-7 مزايا و معايب سيستم هاي فتوولتاييك 28
1-8 ميزان استفاده از سامانه هاي فتوولتاييك در جهان 28
1-9 استفاده از سيستم فتوولتاييك در معماري ساختمان ها 30
فصل دوم:عوامل موثر بر سامانه هاي فتوولتاييك و ميزان آنها در استان بوشهر 33
مقدمه 34
2-1 معرفي عوامل موثر بر سامانه هاي فتوولتاييك 35
2-2 اثر تابش و ميزان آن در استان بوشهر 36
2-3 اثر دما و ميزان آن در استان بوشهر 37
2-4 اثر باد و ميزان آن در استان بوشهر 39
2-5 اثر رطوبت هوا و ميزان آن در استان بوشهر 39
فصل سوم: مدل سازي و شبيه سازي سيستم فتوولتاييك 40
مقدمه 41
3-1 مدل مداري سامانه هاي فتوولتاييك 42
3-2 نرم افزار سيمولينك متلب 43
3-3 روش هاي كنترل كننده نقطه بيشينه توان 45
3-4 نحوه شبيه سازي سيستم فتوولتاييك 46
3-5 نتايج حاصل از شبيه سازي سيستم فتوولتاييك 48
فصل چهارم: نتيجه گيري 50
نتيجه گيري 51
پيشنهادها و محدوديت ها 51
منابع و مآخذ 52
منابع فارسي 53
منابع غير فارسي 54
1فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.

عنوان فایل فرمت تعداد صفحات حجم فایل قابلیت چاپ فشرده اعتبار تعداد دریافت
فایل word پایان نامه دوره کارشناسی WORD 54 2.63 مگابایت دارد خیر 1 8