نمایش اطلاعات مطلب شبكه هاي عصبي

  • سال انتشار: 1393
  • تعداد فایلها: 2
  • 7523 بار مشاهده توضیحات
  • 37 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

چكيده:
چگونگي اداره حجم انبوه اطلاعات و استفاده موثر از آنها در بهبود تصميم گيري،از موضوعات بحث برانگيز در عصر حاضر است.يكي از مسائل مهم تحقيقاتي در زمينه علوم كامپيوتر،پياده سازي مدلي شبيه به سيستم داخلي مغز انسان براي تجزيه وتحليل سيستم هاي مختلف بر اساس تجربه است. در اين راستا شبكه هاي عصبي يكي از پوياترين حوزه هاي تحقيق در دوران معاصر هستند كه افراد متعددي از رشته هاي گوناگون علمي را به خود جلب كرده است. استفاده از شبكه هاي عصبي و الگوريتم هاي ژنتيك در حل مسائل پيچيده كاربردي اين روزها بيش از بيش رواج يافته است،
در اين پروژه پس از مقدمه كلي پروزه در فصل دوم به تعريف شبكه هاي عصبي،ساختار اين شبكه هاو معرفي شبكه هاي عصبي-زيستي پرداخته ايم،درفصل سوم آن شبكه هاي عصبي مصنوعي راازنظر كاربرد وويژگيها وهمچنين الگوريتم هاي ژنتيك ومورچگان را توضيح داده ايم.درفصل چهارم به توصيف هوش مصنوعي وآدمواره ها وتكنيك هاوزبانهاي مورد استفاده در هوش مصنوعي پرداخته ايم.نورون هاي مصنوعي وساختار آنها را توضيح داده ايم ودر فصل ششم سهم الگوريتم هاي ژنتيك در تصميم گيري در حوزه تجارت و كسب وكار مورد بررسي قرار گرفته است ودرآخر نتيجه گيري كلي و منابع پروژه آمده است.
واژه هاي كليدي:شبكه هاي عصبي_نورون ها_الگوريتم ژنتيك_الگوريتم مورچگان

فهرست مطالب
فصل 1 مقدمه
1-1مقدمه كلي
فصل 2 معرفي شبكه هاي عصبي
2-1 مقدمه
2-2 تعريف شبكه عصبي
2-3 سابقه تاريخي
2-4 ساختار شبكه عصبي
2-5 شبكه عصبي در مقايسه با كامپيوترهاي معمولي
2-6 مشخصه روش محاسباتي متداول
2-6-1تفاوت شبكه عصبي با روش هاي محاسباتي متداول وسيستم خبره
2-7 دلايل بكارگيري شبكه هاي عصبي
2-8 قابليتها و معايب شبكه هاي عصبي
2-8-1 قابليتهاي شبكه عصبي
2-8-2 معايب شبكه عصبي
2-9 خصوصيات شبكه هاي عصبي
2-10انواع شبكه هاي عصبي
2-10-1 تقسيم بندي شبكه هاي عصبي بر مبناي آموزش
2-11 معرفي شبكه هاي عصبي زيستي
2-11-1 معرفي شبكه هاي عصبي مصنوعي
2-12 نتيجه گيري
فصل 3 شبكه هاي عصبي مصنوعي
3-1 مقدمه
3-2تعريف شبكه هاي عصبي مصنوعي
3-3تاريخچه شبكه هاي عصبي مصنوعي
3-3-1كاربردهاي شبكه هاي عصبي مصنوعي
3-4 قواعد يادگيري شبكه هاي عصبي مصنوعي

3-5 الگوريتم هاي ژنتيك
3-6 الگوريتم هاي مورچگان
3-6-1 الگوريتم كلوني مورچگان
3-6-2 مزيتهايACO
3-6-3 كاربردهايACO
3-6-4 الگوريتم
3-6-5 انواع مختلف الگوريتم بهينه سازي مورچگان
3-6-6 كاربردهاي الگوريتم مورچگان
3-7 مزايا ومعايب شبكه هاي عصبي مصنوعي
3-7-1 مزاياي شبكه عصبي مصنوعي
3-7-2 معايب شبكه عصبي مصنوعي
3-8 شباهت شبكه هاي عصبي مصنوعي با مغز انسان
3-9 انواع آموزش شبكه در شبكه هاي عصبي مصنوعي
3-10 نتيجه گيري
فصل 4-هوش مصنوعي
4-1مقدمه
4-2 توصيف هوش مصنوعي
4-3 تعريف هوش مصنوعي
4-4 تاريخ هوش مصنوعي
4-4-1 فلسفه هوش مصنوعي
4-4-2 مقايسه هوش مصنوعي با هوش انسان
4-5 سيستم هاي پيچيدگي
4-6 سيستم هاي خبره
4-6-1مزاياي سيستم هاي خبره
4-6-2كاربردهاي سيستم خبره
4-7آدم واره ها
4-7-1 ويژگي آدم واره ها
4-8 تكنيك ها وزبان هاي برنامه نويسي هوش مصنوعي
4-9 نتيجه گيري
فصل 5-نورون
5-1مقدمه
5-2نورون مصنوعي
5-3 ساختار يك نورون
5-4شبكه هاي عصبي تك نورونه
5-5 نتيجه گيري
فصل 6-شبكه هاي عصبي و الگوريتم هاي ژنتيك در تجارت
6-1مقدمه
6-2 فناوري الگوريتم ژنتيك
6-3 فناوري شبكه عصبي
6-4 مروريي بر كاربردهاي تجاري
6-4-1 بازاريابي
6-5 بانكداري و حوزه هاي مالي
6-6پيش بيني
6-7 ساير حوزه هاي تجاري
6-8 نتيجه گيري
نتيجه گيري كلي
كارهاي آينده
فهرست مراجع
فهرست واژه نامه
فهرست علائم،نشانه ها ومخفف ها
2فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.

عنوان فایل فرمت تعداد صفحات حجم فایل قابلیت چاپ فشرده اعتبار تعداد دریافت
متن کامل پایان نامه کارشناسی رشته فناوری اطلاعات با عنوان شبکه های عصبی با فرمت ورد WORD 85 1.07 مگابایت دارد خیر 1 27
متن کامل پایان نامه کارشناسی رشته فناوری اطلاعات با عنوان شبکه های عصبی با فرمت pdf PDF 113 3.36 مگابایت دارد خیر 0 10