نمایش اطلاعات مطلب هوش تجاري و كاربرد آن در شهرداري

  • سال انتشار: 1394
  • تعداد فایلها: 2
  • 4837 بار مشاهده توضیحات
  • 36 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

چكيده
در اين نوشتار آثار مثبتي كه هوش تجاري (BI=BUSINESS INTELLEGENCE) بر تصميمات عمده و كلان سازماني دارد اشاره شده است و به عمده موارد قابل توجه در معماري هوش تجاري و مزاياي آن به همراه نحوه برخورد و نوع پياده سازي آن پرداخته شده است، هوش تجاري نه به عنوان يك ابزار يا يك محصول و يا حتي سيستم، بلكه بعنوان يك رويكرد جديد در معماري سازماني بر اساس سرعت در تحليل اطلاعات به منظور اتخاذ تصميمات دقيق و هوشمند كسب و كار در حداقل زمان ممكن مطرح شده است. در اين مقاله، دلايل لزوم استفاده با تشريح اهداف آن، ضمن معرفي تكنيك‌هاي عمومي، مورد بررسي قرار گرفته است.


فهرست مطالب:
فصل اول - هوش تجاري و تصميمات كلان سازماني 1
1-1 مقدمه 2
1-2 تعريف هوش تجاري 3
1-3 مراحل هوش تجاري 4
1-4 كليات هوش تجاري 5
1-5 ضرورت استفاده از هوش تجاري در سازمان ها 7
1-6 اجزا و مهارت هاي لازم براي ارتقاي هوشمندي كسب و كار 9
1-7 اهميت استراتژيك هوش تجاري در تصميمات سازمان 11
1-8 تكنيك‌هاي تسهيل تصميم گيري هوش تجاري 12
1-9 عوامل موثر بر هوش تجاري سازمان 15
فصل دوم - كاربرد هوش تجاري 17
2-1 كاربرد هوش تجاري 18
2-1-1 سطح استراتژيك 18
2-1-2 سطح تاكتيكي 18
2-1-3 سطح عملياتي 19
2-2 هوش تجاري چطور كار مي كند؟ 19
2-3 هدف‌هاي سيستم‌هاي هوش تجاري 20
2-4 روش شناسي ساخت سيستم‌هاي هوش تجاري 22
2-5 شناسايي و آماده سازي داده‌ها براي سيستم هوش تجاري 24
2-6 طراحي و اجراي سيستم هوش تجاري 25
2-7 مرحله به كارگيري سيستم هوش تجاري 28
2-8 هوش تجاري و عملكرد آن در شهرداري 29
2-8-1 دسته بندي كاربران در شهرداري 32
2-8-1-1 كاربران عملياتي 32
2-8-1-2 تحليلگران و متخصصان 33
2-8-1-3 تصميم گيران و سياستگذاران شهرداري 34
2-8-2 گام‌هاي پياده سازي هوش تجاري در شهرداري 35
2-8-2-1 شناسايي منابع داده 35
2-8-2-2 استخراج ، تبديل و بارگذاري داده ها 36
2-8-2-3 تجميع داده 36
2-8-2-4 تحليل داده‌هاي جمع آوري شده 36
2-8-2-5 ارائه اطلاعات 37
2-8-2-6 تفاوت هاي اساسي بين سيستم‌هاي عملياتي و هوش تجاري 38
2-9 داشبورد چيست؟ 43
2-9-1 نكات مهم در طراحي و پياده‌سازي داشبورد 44
2-10 وضعيت محصولات هوش تجاري در بازار بين الملل 49
فصل سوم - دستاوردهاي ناشي از پياده سازي هوش تجاري در شهرداري 50
3-1 دستاوردهاي ناشي از پياده سازي هوش تجاري در شهرداري 51
3-1-1 تدوين ‌و ارائه ‌شاخص‌ها 51
3-1-2 مشاهده سلامت شهرداري در يك نگاه 51
3-1-3 كاهش زمان و هزينه در جستجو براي اطلاعات‌ مورد نياز 52
3-1-4 كمك به اتخاذ تصميمات شفاف تر 53
3-1-5 همراستايي عمليات شهرداري با استراتژي آن 53
3-1-6 به‌ روز بودن‌ اطلاعات 54
فصل چهارم - كليدهاي موفقيت هوش تجاري 60
4-1 مقدمه 61
4-2 كليدهاي موفقيت هوش تجاري 61
4-2-1 كمي سازي و اندازه گيري 62
4-2-2 هدف گذاري 63
4-2-3 استفاده از دانش نهفته در سازمان و نيروي مشاركت 63
4-2-4 نگاه جامع 64
4-2-5 بازنگري مداوم 65
فصل پنجم - استفاده از سيستم هاي هوش تجاري در واحد منابع انساني 66
5-1 مقدمه 67
5-2 از داده هاي ناهمگون تا اطلاعات يكپارچه 69
5-3 ارائه اطلاعات كسب و كار به سازمان: 70
5-3-1 تعيين معيار، بهترين روش براي افزايش ارزش كسب و كار 70
5-4 ارتباط ميان ارزش نيروي كار و عملكردهاي مالي 71
5-5 هوش تجاري در سال 2015 73
نتيجه گيري 76
مراجع 77
2فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.

عنوان فایل فرمت تعداد صفحات حجم فایل قابلیت چاپ فشرده اعتبار تعداد دریافت
دریافت فایل pdf پایان کارشناسی با عنوان هوش تجاري و كاربرد آن در شهرداري PDF 90 1.74 مگابایت دارد خیر 0 15
دریافت فایل word پایان کارشناسی با عنوان هوش تجاري و كاربرد آن در شهرداري WORD 90 2.97 مگابایت دارد خیر 1 21