نمایش اطلاعات مطلب داربست ها در مهندس بافت

  • تعداد فایلها: 2
  • 7537 بار مشاهده توضیحات
  • 41 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

چكيده :
مهندسي بافت بطور عام به معني توسعه و تغيير در زمينه رشد آزمايشگاهي مولكول‌ها و سلول‌ها در بافت و يا عضو، براي جايگزيني يا ترميم قسمت آسيب ديده بدن است. دانشمندان از سال‌ها قبل قادر به كشت سلول‌ها در خارج از بدن بودند، ولي فناوري رشد شبكه‌هاي پيچيده و سه‌ بعدي سلولي براي جايگزيني بافت آسيب ديده اخيراً توسعه يافته‌است.
بر اساس تعريف براي ساخت يك بافت به شيوه‌هاي مهندسي، نياز به طراحي يك داربست با ساختار فيزيكي مناسب با امكان چسبندگي سلول‌ها به آن، مهاجرت سلولي، تكثير سلولي و تمايز سلولي و در نهايت رشد و جايگزيني بافت جديد است.
اولين بار در سال ۱۹۰۰ الكسي كارل واژه مهندسي بافت را مطرح نمود. او به همراه ليندربرگ در انستيتوي مطالعاتي در نيويوك با هدف نگهداري بافت‌هاي جديد در شرايط آزمايشگاهي و جايگزيني آنها در بدن موجود زنده آزمايش‌هايي را آغاز نمود. پس از كارل و ليندبرگ، كارهاي زيادي در اين زمينه انجام شد تا اينكه در سال ۱۹۸۰ پوست مصنوعي ساخته شد، و بر روي يك بيمار آزمايش شد. از آن پس به تدريج مهندسي بافت به عنوان يك زمينه يا شاخه جديدي از علم شروع به گسترش نمود. مهندسي بافت به طور عام به معني توسعه و تغيير در زمينه رشد آزمايشگاهي مولكول‌ها و سلول‌ها در بافت و يا عضو، با هدف جايگزيني و ترميم قسمت آسيب ديده در بدن است. دانشمندان از سال‌ها پيش قادر به كشت سلول‌ها در خارج از بدن بودند اما فناوري رشد شبكه‌هاي سه بعدي سلولي، با هدف جايگزيني آن به جاي بافت آسيب ديده، اخيراً ميسر شده است.
براي نيل هدف ساخت عضو و بافت، به منظور بهتر شدن كارايي كشت سلول و بافت در مهندسي بافت، سلولهاي بافت مورد نظر روي داربست ها كشت داده ميشود. داربست ها ساختار هايي مبتني بر مواد موجود در ماتريكس خارج سلولي است كه تيمار هاي مختلفي روي آن ها انجام شده است . در ابتدا اين مواد تنها براي انتقال دارو و هورمون به بدن به كار مي رفت ولي تحقيقات بعدي نشان داد كه اين مواد توانايي حفظ ، نگهداري و حتي انتقال سلول ها به بدن را دارد. روند پيشرفت در زمينه استفاده از داربست ها در پيوند عضو به سرعت رو به افزايش است و براي بهبود آن از مواد و ساختار هايي شبيه به بافت هدف استفاده مي كنند . براي تكثير سلول ها روي داربست ها تحقيقات همچنان ادامه دارد تا بدين وسيله كارايي كشت سه بعدي افزايش يابد. براي اين منظور نياز به شبيه سازي محيط داخل بدن است كه از كشت هم زمان سلول هاي هدف و سلول هاي استرومايي استفاده شده است. در نوشته حاضر اطلاعات موجود در ارتباط با جنبه هاي مختلف داربست ها شامل تاريخچه، جنس و انواع آن ها، روش هاي ساخت داربست ها و كاربرد هاي آن ها در پزشكي و مهندسي بافت مرور شده است.فهرست مطالب

مقدمه 1
فصل اول
معرفي داربست ها و انواع آن ها
داربست مهندسي بافت 4
انواع داربست ها 6
انواع داربست ها براي مهندسي بافت استخوان 9
داربست هاي طبيعي 10
داربست هاي مصنوعي 13
داربست هاي تركيبي (كامپوزيتي) 15
بحث پيرامون داربست ها 17
فصل دوم
التزام هاي داربست ها
التزام هاي داربست ها 25
فصل سوم
مواد مورد استفاده در داربست ها
مواد مورد استفاده در داربست ها 30
فصل چهارم
روش هاي ساخت داربست ها
روش هاي ساخت داربست 34
1.قالب گيري حلال (Solvent Casting)‍ 34
2.لايه سازي غشاء (Membrane Lamination) 35
3.انجماد- خشك سازي (Freeze- Drying) 36
4.جداسازي فاز (Phase Separation) 37
5.بسپارش (Ploymerization) 38
6.اسفنج سازي گازي (Gas Foaming) 39
7.فرم دادن گدازه ها (Melt molding) 41
فصل پنجم
تكنيك ها و كاربرد ها در ساخت
تكنيك هاي زيست ساخت پيشرفته 43
كاربردهاي زيست ساخت در مهندسي بافت 48
زيست ساخت و طراحي معماري داربست 48
زيست ساخت و داربست ها با سلول هاي زنده 50

در پايان 53
References 54
2فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.