نمایش اطلاعات مطلب سميناربررسي قانون هدايت كاپا در فاز مياني موشك ها

  • تعداد فایلها: 1
  • 4125 بار مشاهده توضیحات
  • 7 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

تعاريف ناوبري،هدايت و كنترل
با توجه به توسعه كاربردهاي سامانه هاي هوافضايي امروزه محققين و كارشناسان اهل فن تعاريف يكساني از مفاهيم ناوبري، هدايت و كنترل دارند.در اين تعاريف به شكل زير بيان شده است:
• ناوبري عبارت است از تعيين بردار حالت جسم متحرك در شرايط اوليه و در خلال پرواز (حركت). اين بردار حالت در ساده ترين شكل ممكن شامل مؤلفه هاي مربوط به بيان موقعيت در يك دستگاه مختصات مشخص است.در بسياري از كاربردها علاوه بر موقعيت، بردار حالت شامل اطلاعات مربوط به جسم متحرك نيز هست.
• هدايت قانوني است كه سلسله اي از مانورهاي جسم متحرك را به منظور تغيير بردار حالت از مقدار فعلي به مقدار مطلوب تعيين مي كند. به عبارت ديگر هدايت تعيين كننده شتاب جسم متحرك براي جبران انحراف متغيرهاي حالت از ميزان مطلوب است.
• كنترل عبارت است از سامانه اي كه مانورهاي درخواست شده توسط قانون هدايت را اجرا مي كند.

اين تعاريف در سالهاي اوليه توسعه فن آوري وجود نداشته اند و با توسعه كاربردهاي متفاوت به
خصوص كاربردهاي هوافضايي، اين مفاهيم و موارد علمي و كاربردي مربوط به آنها به شدت توسعه هدايت و كنترل يافته و رشد علمي را بوجود آورده اند. امروزه كمتر كسي پيدا مي شود كه يك گيرنده GPS را به عنوان يك سامانه ناوبري نديده و يا با نحوة تعيين مكان توسط آن آشنا نباشد. بنابراين درك مفهوم ناوبري و تمايز آن از هدايت و كنترل روشن است. ولي تمايز بين مفاهيم هدايت و كنترل نه تنها براي بسياري از مردم عادي بلكه حتي براي برخي از كارشناسان درگير مسائل جانبي سامانه هاي هدايت و كنترل نيز روشن نيست. در شكل 1-1 در بيان اين مفاهيم به صورت يك دياگرام بلوكي، مي تواند بسيار مفيد باشد. همانگونه كه در اين شكل ديده مي شود، يك حلقه پسخور بسته شده است كه خروجي آن برخي از متغيرهاي حالت وسيله و ورودي آن مقادير دلخواه اين متغيرهاي حالت است و مي خواهيم خروجي، ورودي را دنبال كند. همانگونه كه ذكر گرديد قانون هدايت تعيين كننده دستور هدايتي يا همان مانورهاي لازم جهت تحقق اين امر است و سامانه كنترل اجرا كننده دستور هدايتي است.
1فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.

عنوان فایل فرمت تعداد صفحات حجم فایل قابلیت چاپ فشرده اعتبار تعداد دریافت
سمینار کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق کنترل با عنوان بررسي قانون هدايت كاپا در فاز مياني موشك ها با فرمت pdf PDF 71 1.17 مگابایت دارد خیر 0 7