نمایش اطلاعات مطلب مطالعه نقش معماري و تهويه طبيعي به منظور تامين آسايش ساكنين ساختمان فني مهندسي جديد دانشگاه قم

  • تعداد فایلها: 2
  • 5332 بار مشاهده توضیحات
  • 9 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

توضیحات و چکیده مطلب

چكيده:
هدف ما در اين پروژه حفظ شرايط محيط به منظور ايجاد راحتي انسان در ضمن رعايت مسائل اقتصادي و زيست محيطي مي باشد. پس به طور كلي هدف ما مطالعه نقش معماري و تهويه طبيعي به منظور تامين آسايش ساكنين ساختمان است.
براي اين منظور بايد دستگاهي با ظرفيت مناسب در ساختمان نصب شده و در طول سال كنترل شود .ظرفيت اين دستگاه با حداكثر بار واقعي در هر لحظه تعيين مي شود و نوع كنترل آن با شرايطي كه بايد در هنگام بار حداكثر يا بار نسبي وجود داشته باشد ،مشخص مي گردد.جهت انجام اين موارد; لازم است يك بررسي كلي ودقيق جهت ارزيابي عناصر متشكله بار انجام گيرد.همچنين طراحي سيستم و انتخاب دستگاه از نقطه نظر با صرفه گي اقتصادي در صورتي ميسر است كه حداكثربار واقعي در هر لحظه به دقت تعيين شود.

ما براي رسيدن به اين هدف مراحل زير را انجام داديم:
مطالعه و تعيين مشخصات اوليه پروژه
محاسبه بارهاي حرارتي و برودتي ساختمان
طراحي، محاسبه و انتخاب سيستم تهويه مطبوع
اجرا و آزمايش سيستم تهويه مطبوع
بررسي جوانب اقتصادي
جهت محاسبه بارهاي حرارتي و برودتي ساختمان از نرم افزار كرير و BS19 استفاده كرديم و نتايج مقايسه شد
جهت طراحي و انتخاب سيستم تهويه مطبوع از نرم افزار هاي كرير وBS19 استفاده كرديم..
جهت بررسي اقتصادي و آلاينده اي زيست محيطي از نرم افزار هومر استفاده شده است.

پس از محاسبات و استفاده از نرم افزارهاي مربوطه نتايج حاصله جهت آلايندگي كمتر و صرفه اقتصادي بيشتر و دما و رطوبت جهت آسايش بهتر انسان در قسمت پيشنهادات آورده شد و دستگاه هاي مورد نظر انتخاب گرديد.

در گذشته در همين زمينه در كشورهاي مختلف كارهايي به منظور رسيدن به نقطه آسايش انجام گرفته شده است همچنين راهكارهايي نيز در همين رابطه داده شده است كه منجر به ساخت دستگاه هاي تهويه مطبوع همانند چيلر و فن كويل شده است.
اميد است كه پس از انجام اين پروژه نيز به نتايجي دست پيدا كرده كه منجر به ساخت وسيله اي به منظور بهينه كردن انرژي شود.

از جايي كه بهينه سازي انرژي و سعي در طبيعي شدن آن در ساختمان از اهميت فوق العاده اي در دنياي امروز برخوردار است، لذا در اين پروژه درصدديم كه با بررسي تاسيسات مكانيكي ساختمان فني مهندسي دانشگاه قم به منظور بهينه شدن انرژي و همچنين رسيدن به يك دماي آسايش و حتي الامكان طبيعي شدن آن راهكارهايي را ارائه دهيم.
بعد از استفاده از نرم افزارهاي Carrier، BCS-19، Homer به نتايج قابل توجهي رسيديم كه به طور خلاصه مهمترين آنها به شرح زير است:
1. به جاي استفاده از آب گرمكن هاي گازي و نفتي و سيستم موتورخانه اي استفاده از آبگرمكن هاي خورشيدي پيشنهاد ميگردد كه اين نتيجه با استفاده از نرم افزار Homer بدست آمده است.
2. عايق كاري ديوارهاي خارجي ساختمان به منظور رعايت شدن مبحث 19 مقررات ملي ساختمان بايد به ضخامت 30 ميلي متر انجام گيرد.
3. استفاده از سيستم كنترل دما و همچنين استفاده از سيستم هوشمند در داخل موتورخانه
4. استفاده از دي اريتور راهكار مناسبي جهت كاهش آلاينده ها ميباشد همچنين اين مورد سبب ميشود كه انرژِ كمتري در ديگ بخار صرف بالا رفتن دماي آبگرم شود.
و...
در همين راستا نتايج مهم ديگري نيز وجود دارد كه در متن پروژه به آن اشاره ميشود.


فهرست:
چكيده: 4
مقدمه: 6
فصل دوم: 11
فصل سوم: 18
فصل چهارم: 26
فصل پنجم: 37
منتخب ترين پيشنهادات: 43
ضميمه: 46
منابع و مآخذ: 186
2فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.