لیست پروژه ها و تحقیقات دانشگاهی همه رشته ها

لیست مجموعه هاتوضیح کوتاه
سمینارهای کارشناسی ارشد23سمینارهای دوره کارشناسی ارشد مهندسی عمران
پایان نامه های کارشناسی ارشد20پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران در گرایشهای مختلف
پایان نامه دوره کارشناسی14پایان نامه های دوره کارشناسی رشته مهندسی برق
پایان نامه دوره کارشناسی14پایان نامه های دوره کارشناسی مهندسی صنایع
پروژه های تحقیقاتی87متن مطالعات تحقیقاتی دانشگاهی و دانشجویی برای دروس مختلف
پایان نامه دوره کارشناسی14پایان نامه های دوره کارشناسی رشته شیمی و مهندسی شیمی
پروژه های تحقیقاتی87پروژ های مطالعاتی و تحقیقاتی دروس مختلف رشته معماری
پایان نامه دوره کارشناسی14مجموعه پایان نامه های دوره کارشناسی رشته مهندسی مکانیک
سمینار دوره کارشناسی ارشد23سمینارهای دوره کارشناسی ارشد رشته کشاورزی
رشته آب و هواشناسی1
سمینارهای کارشناسی ارشد23سمینارهای کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن
پروژه های محاسباتی29پروژه های محاسباتی رشته مهندسی عمران مانند سازه های فولادی، بتنی، پروژه راه سازی و ...
پروژه های تحقیقاتی87متن مطالعات تحقیقاتی دانشگاهی و دانشجویی برای دروس مختلف
گزارش کارآموزی41گزارشهای کارآموزی رشته مهندسی برق
سمینارهای کارشناسی ارشد23سمینارهای دوره کارشناسی ارشد مهندسی برق در کلیه گرایشها
گزارش کارآموزی41مجموعه گزارشهای ارائه شده در دوره کارآموزی دانشجویان رشته شیمی و مهندسی شیمی
سمینار دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع23سمینار دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
پروژه های تحقیقاتی87
تکنولوژی جوشکاری1
پایان نامه ارشد20پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد معماری و شهرسازی
گزارشهای آزمایشگاهی74مجموعه بسیار کاملی از گزارش کار آزمایشگاههای تخصصی مهندسی عمران
پروژه های تحقیقاتی87پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی دروس دانشگاهی رشته مهندسی شیمی و نفت
پایان نامه دوره کارشناسی14پروژه های پایانی دوره کارشناسی مهندسی عمران
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد20
پروپوزال پایان نامه3مجموعه ای از پروپوزالهای ارائه شده برای پایان نامه دوره های کارشناسی ارشد و دکترا
پروژه های تحقیقاتی87متن مطالعات تحقیقاتی دانشگاهی و دانشجویی برای دروس مختلف
پروژه های محاسباتی29
پروپوزال پایان نامه مهندسی مکانیک3مجموعه ای از پروپوزال های ارائه شده در خصوص پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و دکترا در رشته مهندسی مکانیک
گزارشهای کارآموزی41مجموعه گزارشهای ارائه شده در دوره کارآموزی دانشجویان مهندسی عمران
گزارش کارآموزی41گزارشهای کارآموزی دوره کارشناسی رشته مهندسی مکانیک
نقشه های ساختمانی و جغرافیایی63مجموعه پلانهای معماری و سازه ای ساختمانی و نیز نقشه های جغرافیایی به صورت اتوکد و ...
زبان تخصصی مهندسی عمران13مجموعه آموزشی زبان تخصصی مهندسی عمران
جزوات آموزشی دروس1مجموعه جزوات آموزشی دروس مختلف رشته مهندسی عمران
نمونه سوالات امتحانی43سوالات امتحانی درسهای مختلف از دانشگاههای سراسر کشور ایران
گزارشهای مطالعاتی 3در بر گیرنده گزارشهای مطالعاتی واقعی انجام شده توسط شرکتها و موسسات
پروپوزال پایان نامه3مجموعه ای از پروپوزال های ارائه شده در خصوص پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و دکترا در رشته مهندسی عمران